Terug

Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans

Lid van de raad van bestuur(bedrijfsvoering en financiën)

Drs. Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht, waar zij gedurende tien jaar verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. In 2010 is zij benoemd als Lid Raad van Bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis, voordat zij medio oktober 2013 toetrad tot de raad van bestuur UMC Utrecht. Mirjam studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996-1999 werkte zij als extern organisatie adviseur bij organisatieadviesbureau Inter-Orga bv.

Onbezoldigde nevenactiviteiten

  • Lid raad van toezicht vrienden UMC Utrecht/WKZ
  • Lid raad van toezicht Health-RI
  • Bestuurder Samenwerkingsverband Uithofbeheer
  • Lid Bestuurlijk Ambassadeurs USP/Utrecht Oost
  • Voorzitter a.i. Board Cluster Gezond, EBU
  • Lid Kernteam Economic Board Utrecht
  • Lid Externe Adviesraad Executive Master of Science  Finance & Control (EMFC) opleiding bij Nyenrode Business Universiteit
  • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht

Bezoldigde nevenactiviteiten

  • Lid raad van toezicht Nictiz