Terug

E-lectures

Als cursuscoördinator of opleider/adviseur kunt u hoorcolleges laten opnemen. In het UMC Utrecht verzorgen wij dit in de collegezalen Geel, Groen, Roze, Blauw, HB2.70 en HB3.70. Daarnaast bieden wij onderwijskundig advies en ondersteuning bij het maken van kennisclips en webinars.

Opname aanvragen

FAQ E-lectures

Kennisclips

Kennisclips zijn korte, educatieve video's. Ze worden steeds meer ingezet binnen het UMC Utrecht. In de module worden praktische en didactische adviezen gegeven. Ook worden voorbeelden getoond.

E-module Tips & tricks voor het maken van kennisclips

Webinars

We bieden onderwijskundige en technische ondersteuning bij webinars. Een webinar is een online interactief college, en kan bij voorbeeld worden ingezet als vervanging van een Meet the Expert-college. De student kan het webinar live vanuit elke locatie voorzien van internet volgen en vragen stellen via een webformulier. Daarnaast worden de webinars opgenomen, zodat ze ook op een later moment teruggekeken kunnen worden (e-lectures als service).

Hoorcolleges opnemen

Waarom?

Als service voor studenten

 • uitwerken van college stof na het college
 • door te nemen voor het tentamen of
 • Kennis uit een eerdere cursus opfrissen voor coschap

Strategisch in het onderwijs

 • Deficiënties in het startniveau wegwerken
 • Toelichten van complexe thema’s
 • Onderdeel van blended learning (o.a. Flipped classroom)

Voor studenten die het niet normaal kunnen volgen vanwege

 • functiebeperking, zoals: dyslexie, slechthorendheid, concentratiestoornis, chronische vermoeidheid
 • verblijf in buitenland
 • dringende noodzaak om ergens aanwezig te moeten zijn of ziekte

Voor intern gebruik

 • Om te reflecteren op eigen optreden
 • Voor onderlinge afstemming collegestof
 • Om goede voorbeelden van colleges te hebben

Aandachtspunten

 • De coördinator informeert de betrokken docenten over het maken van hoorcollege opnamen.
 • Een opname kan indien gewenst eerst bekeken worden door de docent voordat deze beschikbaar gesteld wordt.
 • Het begin en einde worden altijd nabewerkt. Er kan een deel uit de opname geknipt worden. Patiëntdemonstraties mogen nooit in de opname blijven, deze s.v.p. bij ons melden.
 • De opname kan met en zonder docentbeeld beschikbaar gesteld worden.
 • De opname blijft beschikbaar (insteek is nu maximaal 6 jaar (looptijd opleiding)) totdat de docent aangeeft dat deze offline kan.
 • De docent heeft altijd het recht de opname offline te laten zetten.
 • Sluit de docent een Macbook aan op de beamer? Gebruik een VGA-kabel! Alleen dan worden de slides ook opgenomen.

Procedure

 • Stuur minimaal 2 weken voor aanvang van uw blok/cursus uw verzoek tot opname naar collegesopnemen@umcutrecht.nl. Vermeld daarbij datum, tijd, zaal, docent en onderwerp van elk college of gebruik bovenstaande button.
 • Als u nog geen toestemmingsformulier hebt getekend krijgt u één toegestuurd. Dit geldt ook voor uw docenten.
 • U ontvangt een URL naar een catalogpagina waar de opnames binnen 2 werkdagen na het college op beschikbaar komen. Via deze URL krijgen de studenten een overzicht van alle opnamen die voor de cursus gemaakt worden. De URL kan in Blackboard worden geplaatst.

Projecten

Logo Clikcs

CLIKCS

Cocreating onLine Information Knowledge Clips for Society

Contact

Heeft u vragen of wilt u advies over e-lectures? Neem contact met ons op:

Mevr. drs. E.H.M. (Esther) Christenhuis, coördinator e-lectures
collegesopnemen@umcutrecht.nl