Terug

E-simulatie

Simuleren is het 'nabootsen van een werkelijkheid'. Een student of medewerker oefent en verfijnt technieken zonder de realiteit te beïnvloeden. Daarmee kunnen ze veilig oefenen in een nagebootste werkelijkheid.

Boekje e-simulaties

E-simulaties in het onderwijs

Bekijk het boekje

Lees meer

Voorbeeld e-simulatie

Om een goed beeld te krijgen van wat een e-simulatie inhoudt, leggen we dit uit aan de hand van een voorbeeld: in de e-simulatie Klinisch Redeneren ga je zelf als specialist te werk. Je krijgt een verwijzing van de huisarts en bepaalt welke stappen je neemt in het proces van anamnese tot en met vaststellen van de behandeling. 

Op basis van de algemene indruk en anamnese bepaal je welke lichamelijk onderzoek en eventuele aanvullende onderzoeken je wilt doen. Je stelt een eerste diagnose op. Gedurende het proces ontvang je de uitslagen van de onderzoeken, waaraan je jouw diagnose toetst en indien nodig bijstelt. Uiteindelijk bepaal je de definitieve diagnose en stel je beleid en zorgplan op.

Dit alles doe je online in een realistische, maar virtuele omgeving. Je wordt begeleid door een virtuele supervisor. Hij geeft op basis van jouw keuzes feedback en tips. Dit alles om ervoor te zorgen dat je het proces van klinisch redeneren goed onder de knie te krijgt in een veilige omgeving.

Waarom een e-simulatie?

Studenten binnen het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht worden opgeleid om te gaan werken met patiënten. Tijdens de studie oefent de student om vakbekwaam te worden. Met echte patiënten is dit niet altijd gemakkelijk; zonder ervaring is de kans op het maken van een fout groot. De student moet zich veilig voelen om effectief te oefenen en technieken te verfijnen. Een e-simulatie biedt hierbij uitkomst.

Voor de student is een e-simulatie een waardevol instrument om lastige situaties in de praktijk te oefenen en voldoende te herhalen zonder druk van de dagelijkse praktijk.

Resultaten

De ontwikkeling en inzet van e-simulaties  is de afgelopen jaren vanuit het programma Onbegrensd Leren gestimuleerd en gefaciliteerd. Hieronder het huidige overzicht van de behaalde resultaten:

 • Er is een online e-simulatieplatform voor fysiologische processen ontwikkeld. De e-simulaties zijn beschikbaar voor zowel interne als externe doelgroepen. Studenten kunnen door het variëren met parameters bijvoorbeeld uitproberen wat een zenuwprikkeling voor effect heeft op een bepaald soort cel. Docenten bepalen van te voren tot op welk niveau de student de e-simulatie kan beïnvloeden. Het platform kan gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe e-simulaties voor biomedische processen.

  “eSolv werkt erg vloeiend, veranderingen worden razendsnel doorgevoerd, de resultaten zijn duidelijk weergegeven. Een bijkomend pluspunt hiervan is bijvoorbeeld de verwisselbare assenstelsel en het feit dat de grafieken selectief kunnen worden weergegeven, wat erg fijn is en met een werkcollege op papier niet makkelijk is.”

  Uit evaluatie van e-simulatie door student Biomedische Wetenschappen, UMC Utrecht.
 • Er zijn e-simulaties voor het elektronisch patiëntendossier ontwikkeld voor medicatie voorschrijven en patiëntregistratie. Medewerkers kunnen in de e-simulaties aan de hand van opdrachten oefenen in het EPD.

  “Je kunt je eigen tempo aanhouden en in principe kun je het aan je eigen bureau doen”.

  Uit evaluatie van simulatie door baliemedewerker van een verpleegafdeling in het  UMC Utrecht.
 • In september 2015 wordt een e-simulatie opgeleverd voor klinisch redeneren. Op basis van casuïstiek traint de coassistent zijn klinisch redeneervermogen.  Het klinisch denken staat centraal  en moet leiden tot een juiste diagnose en zorgplan voor de patiënt. Feedback en reflectie is daarbij een belangrijk onderdeel.

  “De e-simulaties laat je reflecteren op jezelf; waarom stel ik deze vragen eigenlijk?”

  Uit testresultaten van het prototype door Student Geneeskunde, UMC Utrecht.

Contact en vragen

Ben je geïnteresseerd in simulaties voor fysiologische processen? Neem contact op met Fiona Slond, coördinator E-simulaties. Ook bij overige vragen of interesse voor e-simulaties kun je contact opnemen met Fiona via: