Terug

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Uw gegevens ook digitaal bekend?

Uw afspraak in het UMC Utrecht willen wij graag voor u zo makkelijk mogelijk maken. U kunt helpen door uw gegevens in patiëntportaal Mijn UMC Utrecht in- of aan te vullen. Zo houden we het aantal patiënten en bezoekers zo klein mogelijk en verkorten we uw verblijfsduur of een onnodig bezoek aan het ziekenhuis. 

In patiëntportaal Mijn UMC Utrecht vindt u meer informatie.

Coronamaatregelen

Geen begeleider mee naar uw afspraak, tenzij noodzakelijk

U kunt helaas geen begeleider meenemen naar de polikliniek. Niet naar de wachtkamer en ook niet in de spreek-/behandelkamer. De reden hiervoor is de 1,5 meter afstand maatregel die we overal toepassen. Uw begeleider vindt in restaurant de Brink een prettige plek om te wachten.

Een begeleider mag alleen mee naar de polikliniek als dat noodzakelijk is voor fysieke en mentale ondersteuning (en als hij/zij geen griepachtige klachten heeft, zoals hoesten en/of koorts).

Let op: deze maatregel is veranderd vanaf 27 april 2020. Tot deze datum was het wel toegestaan om één begeleider mee te nemen. Omdat we weer meer poliklinische afspraken in het UMC Utrecht plannen is de ruimte in de wachtkamers niet meer voldoende.

Meenemen naar uw afspraak

  • uw afspraakbevestiging
  • uw verzekeringspas of zorgpas
  • als u dat hebt: uw patiëntnummer in het UMC Utrecht
  • een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument
  • actueel overzicht van medicijnen die u gebruikt. U kunt dit opvragen bij uw apotheek
  • een lijstje met vragen en klachten. Dit kan handig zijn tijdens een gesprek met uw dokter
  • heeft de polikliniek u een vragenlijst gestuurd? Neem dan de ingevulde vragenlijst mee naar uw afspraak. 

Goed voorbereid op gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden.
Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Wachten op de polikliniek

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt onverwachts. De medewerkers van de polikliniek vertellen u als het spreekuur uitloopt.

U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat:

  • patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst;
  • een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan u.

Ziekenhuismedewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij uw behandeling betrokken.

Lees meer