Terug

Feiten & cijfers
Feiten & cijfers

Om onze kwaliteit blijvend te kunnen verbeteren, meten wij continu hoe we presteren. Ook onafhankelijke organisaties doen dat bij ons. Wij willen zo transparant mogelijk maken welke kwaliteit u van ons kunt verwachten. Graag delen we wat we beschikbaar hebben aan cijfers en onderzoeken.

ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland kunt u zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen. Zo helpt u andere patiënten die op zoek zijn naar een ziekenhuis. En u geeft het UMC Utrecht praktische suggesties voor het verder verbeteren van onze zorg.

Ziekenhuischeck

In 'ziekenhuischeck' ziet u in één oogopslag hoe wij scoren op onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoe tevreden patiënten zijn en welke resultaten het UMC Utrecht heeft op verschillende behandelingen. 

KiesBeter

KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Zorgaanbieders leveren hiervoor zelf informatie over zorginhoudelijke aspecten.