Terug

Hoogleraren UMC Utrecht

Hoogleraren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van universitair onderwijs en onderzoek. Zij bouwen in teamverband een onderzoekslijn op en zorgen voor continuïteit in de op- en uitbouw van de onderzoekslijn. Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht investeren in het aantrekken en behouden van zeer getalenteerde onderzoekers via leerstoelen en verschillende vormen van hoogleraarschap. 

Transparantie

Het UMC Utrecht stimuleert passende nevenactiviteiten van onze medewerkers omdat we hiermee onze verbinding met de samenleving versterken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU en in de Research Code. Belangrijk hierbij is dat we de verantwoordelijkheid hebben om deze nevenactiviteiten openbaar te maken en hier transparant over te zijn.

Nevenwerk is betaald of onbetaald werk dat wordt verricht naast de uitvoering van de functie in het UMC Utrecht. Transparantie, (wetenschappelijke) integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling zijn belangrijke uitgangspunten. Nevenwerk in de privésfeer dat duidelijk geen relatie heeft met de functie in het UMC Utrecht en dat een goede functie-uitoefening niet in de weg staat, hoeft niet gemeld te worden.

Nevenactiviteiten worden per hoogleraar onder het kopje 'Side activities' getoond.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Z