Terug

Huisartsenoverleg UMC Utrecht

Huisartsenoverleg UMC Utrecht

Wat doen we? uitklapper, klik om te openen

Het is van gezamenlijk belang dat er een goede samenwerking is tussen UMC Utrecht en de huisartsen uit de regio. Goede samenwerking is van belang voor goede en veilige patiëntenzorg en voor de onderlinge afstemming tussen de artsen. Daarom heeft het UMC Utrecht samen met de huisartsen het centrale huisartsenoverleg opgericht. Thema’s zijn bijvoorbeeld: medicatieoverdracht, bereikbaarheid, samenwerking bij spoed, ontmoet de vakgroep, berichtgeving etc.

Doel uitklapper, klik om te openen

De doelstelling van het overleg is afstemming over betere samenwerking. De leden komen tweemaal per jaar samen. De leden zetten zich in voor: 

  • Het bevorderen van de goede communicatie
  • Het bevorderen van afstemming met de achterban
  • Een prettige werksfeer: kernwoorden hierbij zijn ‘menselijke maat’ en ‘betrokkenheid’
  • Het gebruik maken van elkaars kennis
  • De juiste zorg op de juiste plaats

Samenstelling uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht huisartsenoverleg bestaat uit o.a. vertegenwoordigers van de regionale huisartsverenigingen en het UMC Utrecht:

Contact uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met relatiebeheerder Annelot Swierenga.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.