Terug

Huisartsenoverleg UMC Utrecht
Huisartsenoverleg UMC Utrecht

Wat doen we?

Het is van gezamenlijk belang dat er een goede samenwerking is tussen UMC Utrecht en de huisartsen uit de regio. Goede samenwerking is van belang voor goede en veilige patiëntenzorg en voor de onderlinge afstemming tussen de artsen. Daarom heeft het UMC Utrecht samen met de huisartsen het centrale huisartsenoverleg opgericht.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: medicatieoverdracht, bereikbaarheid, samenwerking bij spoed, ontmoet de vakgroep, berichtgeving etc.

Doelstelling

De doelstelling van het overleg is afstemming over betere samenwerking.  
De leden zetten zich in voor: 
  • Het bevorderen van de goede communicatie
  • Het bevorderen van afstemming met de achterban
  • Een prettige werksfeer: kernwoorden hierbij zijn ‘menselijke maat’ en ‘betrokkenheid’
  • Het gebruik maken van elkaars kennis
  • De juiste zorg op de juiste plaats
De leden komen tweemaal per jaar samen.

Meer informatie: Annelot Swierenga, A.Swierenga@umcutrecht.nl.
 

Samenstelling

Het UMC Utrecht huisartsenoverleg bestaat uit o.a. vertegenwoordigers van de regionale huisartsverenigingen en het UMC Utrecht. 
 
Annelot Swierenga
relatiebeheerder verwijzers UMC Utrecht
 

Zorggroepen uit de regio

Transmurale samenwerking - TRIJN

Huisartsen en specialisten in de regio Utrecht hebben regionale transmurale afspraken (RTA) gemaakt rondom chronische ziekten. De werkafspraken en nieuws staan vermeld op trijn.nu en in de Trijn-app (Google playstore / Apple store onder ‘Trijn werkafspraken’).