Terug

Inloggen als gemachtigde

Curatoren en mentoren kunnen inzage krijgen in het patientportaal Mijn UMC Utrecht van de patiënt die zij vertegenwoordigen. Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in Mijn UMC Utrecht van hun kind. Dit gaat met een machtiging. Gemachtigden kunnen dan met hun eigen DigiD met sms-functie of de DigiD-app inloggen. 

Een gemachtigde is een ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van een patiënt, die namens de patiënt in Mijn UMC Utrecht van de patiënt kan kijken. De volgende wettelijk vertegenwoordigers kunnen inloggen op Mijn UMC Utrecht:

  • Ouder(s)
  • Voogd
  • Mentor
  • Curator

De gemachtigde kan alles zien en doen in Mijn UMC Utrecht, wat de patiënt ook kan zien en doen.

Informatie voor wettelijk vertegenwoordigers

Een wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtsbank kan u dan een machtiging aanvragen. 

Informatie voor ouders en voogden

Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in Mijn UMC Utrecht van hun kind. Dit gaat met een machtiging. Meer informatie hierover staat op de website van het WKZ. Deze informatie geldt ook voor ouders van patienten die onder behandeling zijn bij de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht.