Terug

Inloggen als gemachtigde

Curatoren en mentoren kunnen inzage krijgen in het portaal van de patiënt die zij vertegenwoordigen. Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in het portaal van hun kind. Dit gaat met een machtiging. Gemachtigden kunnen met hun eigen DigiD met de DigiD app of sms-functie het medisch dossier bekijken, e-consulten sturen en herhaalrecepten aanvragen. 

Een gemachtigde is een ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van een patiënt, die namens de patiënt in het portaal van de patiënt kan kijken. De volgende wettelijk vertegenwoordigers kunnen inloggen op Mijn UMC Utrecht:

  • Ouder(s)
  • Voogd
  • Mentor
  • Curator

De gemachtigde kan alles zien en doen in Mijn UMC Utrecht, wat de patiënt ook kan zien en doen.

Informatie voor wettelijk vertegenwoordigers

Een wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtsbank kan u dan een machtiging aanvragen. 

Informatie voor ouders en voogden

Ouders en voogden kunnen inzage krijgen in het portaal van hun kind. Dit gaat met een machtiging.