Terug

Inschrijfformulier aios

Het Onderwijscentrum binnen het UMC Utrecht verzorgt het cursusaanbod voor aios werkzaam binnen de OOR Utrecht . Deelname is mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding. Deze cursussen zijn niet toegankelijk voor anios.

  1. Indien achter een training "vol"staat,  is inschrijving helaas niet meer mogelijk. Indien er "wachtlijst" staat vermeld is inschrijving nog mogelijk, definitieve plaatsing geschiedt echter pas indien plaats beschikbaar komt.
  2. Inschrijving is pas definitief als u de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen (niet het kopie van het inschrijfformulier wat u in uw mailbox ontvangt).
  3. Indien u geen kopie van het inschrijfformulier in uw mailbox ontvangt, of binnen twee weken nog geen bevestiging van inschrijving heeft ontvangen neem dan contact op met cursussenaios@umcutrecht.nl of  088 75 53451.

* op alle cursussen en trainingen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing 

Het UMC Utrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u het invult. Meer informatie.