Terug

Kankerbehandeling en privacy

Op deze pagina vindt u informatie over de bescherming van persoonlijke en medische gegevens van patiënten die kanker hebben (gehad).

Medisch dossier

Als u patiënt bent in het UMC Utrecht, wordt een medisch dossier aangelegd. Daarin staan uw medische gegevens.

Het ziekenhuis houdt zich aan strenge regels over het verwerken van uw gegevens. En over het uitwisselen ervan.

>  Op deze pagina leest u meer over het beheer van uw medisch dossier

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academische instelling. Er worden niet alleen medische behandelingen uitgevoerd; we doen ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie. Met de uitkomsten van die onderzoeken worden behandelingen van kanker in de toekomst verbeterd.

Onderzoeksgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt. Dat betekent dat gegevens niet te koppelen zijn aan patiënten. Wanneer dit niet mogelijk is, vragen wij uw toestemming voordat wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en treffen we andere maatregelen om uw privacy te behouden. Bijvoorbeeld door uw gegevens te coderen (pseudonimiseren).

>  Op deze pagina lees u meer over privacy en wetenschappelijk onderzoek

Nederlandse Kankerregistratie

Onder strikte voorwaarden kunnen uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zonder uw toestemming te vragen. Dat is het geval bij het verwerken van uw gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie. Alle Nederlandse ziekenhuizen die patiënten met kanker behandelen, leggen een aantal gegevens vast in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Die gegevens zijn gepseudonimiseerd: uw persoonsgegevens zijn vervangen door een code, waardoor de onderzoekers niet kunnen zien van wie de gegevens zijn.

Als u bezwaar hebt tegen aanmelding van uw gegevens bij de NKR, kunt u dat aangeven.

>  Hier leest u meer over de Nederlandse Kankerregistratie