Terug

Lopend wetenschappelijk onderzoek
Lopend wetenschappelijk onderzoek

We weten nog lang niet alles over hart- en vaatziekten. Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om meer kennis over hart- en vaatziekten op te doen en de behandelmogelijkheden te verbeteren. In het hart- en vaatcentrum doen we daarom veel onderzoek naar hart- en vaatziekten en behandelingen. Specialisten van verschillende afdelingen werken hierbij samen. De resultaten vertalen we zo snel mogelijk naar onze patiëntenzorg.

Meedoen aan onderzoek

Al onze studies zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht. Wij informeren u mondeling en schriftelijk zo goed mogelijk over het doel van de studie en de gevolgen voor u of uw kind. Als u besluit om mee te doen aan het onderzoek, kunt op ieder moment beslissen er weer mee te stoppen. 

Bij ons onderzoek kunnen we niet zonder de hulp van patiënten. Daarom vragen wij een groot deel van onze patiënten om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat we u als patiënt of als ouders tijdens de behandeling in het hart- en vaatcentrum vragen mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is uiteraard vrijwillig en kan alleen na uw schriftelijke toestemming. U kunt altijd weigeren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de zorg voor u of uw kind. Als u zich heeft opgegeven voor deelname, kunt u tijdens het onderzoek uw deelname altijd stoppen. Het is echter belangrijk u hierbij te realiseren dat tussentijds stoppen tijdens een onderzoekstraject direct gevolgen heeft voor de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Het is dus van groot belang dat deelnemende patiënten het gehele onderzoekstraject kunnen afronden. Mocht u hierover vooraf twijfels hebben, bespreekt u dit dan met uw behandelend arts. Uw arts kan u precies vertellen wat deelname aan een specifiek onderzoek inhoudt. 

Anesthesiologie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Anesthesiologie:

Cardiologie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Cardiologie:

  • STRENGTH studie
  • UCC
  • UCORBIO PCI-biobank
  • Vrouwen met hart- en vaatziekten: De X factor in hartfalen
  • Vrouwen met hart- en vaatziekten: Queen of hearts

Diabetologie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Diabetologie:

  • CARMELINA studie
  • UCC

Cardiothoracale Chirurgie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Cardiothoracale chirurgie:

Geriatrie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Geriatrie:

Geboortecentrum

 De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Verloskunde:

Neurologie en Neurochirurgie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Neurologie en Neurochirurgie:

  • APACHE-AF
  • Hart-breinstudie
  • UCC

Nefrologie

De volgende cadriovaculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Nefrologie:

Radiologie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Radiologie:

Vaatchirurgie

De volgende cardiovasculaire onderzoeken vallen onder het specialisme Vaatchirurgie: