Terug

(Na)scholing gedelegeerde toetser kinderen

(Na)scholing gedelegeerde toetser kinderen

De behandelend arts (zelfstandig bevoegd) kan een zorgverlener (niet-zelfstandig bevoegd) opdracht geven voorbehouden handelingen uit te voeren. De wet BIG schrijft voor dat deze arts zich ervan moet overtuigen dat de zorgverlener de handeling naar behoren en volgens het protocol kan uitvoeren.

Cursusdata en inschrijven >

Cursus CTB

Deze scholing is bedoeld voor zorgverleners die namens het centrum voor thuisbeademing (CTB), van het UMC Utrecht, in hun eigen werksituatie andere zorgverleners willen toetsen op hun bekwaamheid bij het verlenen van zorg aan patiënten die beademing nodig hebben in de leef- of werksituatie (thuisbeademing). Het betreft voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de Wet BIG met betrekking tot thuisbeademing. Deze cursus sluit aan bij de cursus canule zorg en chronische beademing bij kinderen van het CTB. De scholing is kort en praktisch van opzet. Het grootste deel omvat opdrachten die uitgevoerd moeten worden in de eigen werksituatie en participatie in de cursus canule zorg en beademing bij kinderen.

Beginsituatie

Om als gedelegeerde toetser aan de slag te mogen dient aan een aantal eisen te worden
voldaan, namelijk:

  • De cursus canule zorg en beademing bij kinderen van het CTB te hebben gevolgd (of een gelijkwaardige cursus/opleiding ter beoordeling aan het CTB).
  • Bevoegd zijn om de voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren.
  • Naar het oordeel van het CTB en uw leidinggevende in staat zijn zorgvuldig en passend zorg te verlenen aan patiënten die thuisbeademing nodig hebben (voorbeeldfunctie).
  • Ruime en recente werkervaring hebben op het gebied van thuisbeademing.
  • Didactisch vermogen en inzicht in het leervermogen van collega zorgverleners.
  • Zorgvuldigheid kunnen tonen in het bijsturen van collega’s en het omgaan met feedback.

Taken van de gedelegeerde toetser

De gedelegeerde toetser heeft twee taken namens het CTB:

  • Toezicht houden op de zorgverlening aan patiënten met thuisbeademing met als doel het handhaven van de kwaliteit van die zorg. Hij/zij doet dit aan de hand van de protocollen van het CTB.
  • Namens de arts van het CTB wordt de gedelegeerde toetser gemachtigd om cursisten van de cursus canule zorg en chronische beademing bij kinderen bekwaam te verklaren tot het uitvoeren van de voorbehouden en de risicovolle handelingen, verbonden aan het verzorgen van patiënten van het CTB.

Er wordt van u verwacht dat u zich heeft voorbereid op de scholing. U doet dit door middel van de voorbereidingsopdrachten. De cursus vangt aan met het bespreken van de voorbereidingsopdrachten die u thuis heeft gemaakt. Tijdens het praktische gedeelte van de cursus begeleidt u de cursisten in het aanleren van hun vaardigheden. U wordt daarbij begeleid door een docent, die aan het eind van de cursusdag beoordeelt of u geschikt bent om als gedelegeerde toetser te functioneren.

De gedelegeerd toetser ontvangt de Bekwaamheidsverklaring Gedelegeerd Toetser. Deze bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig en kan d.m.v. nascholing worden verlengd.

Per cursusdag kunnen er maximaal 2 deelnemers de cursus volgen. De cursusdata zijn gelijk aan die van de cursus zorgvaardigheden bij kinderen.

Kosten uitklapper, klik om te openen

De prijs voor deze scholing bedraagt € 145.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet