Terug

Nier van overleden donor (postmortale nierdonatie)
Nier van overleden donor (postmortale nierdonatie)

Voor een nier van een overleden donor komt u op de wachtlijst van Eurotransplant. Om een nier te kunnen krijgen van een overleden donor – en dus op deze wachtlijst terecht te komen – moet u:

 •  een goede medische conditie hebben;
 •  bereikbaar zijn per (mobiele) telefoon.

De wachttijd gaat in op het moment dat u start met dialyse. De toewijzing van een donornier wordt bepaald door Eurotransplant.

Bij de overleden donor wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • De ’Donation after Brain Death’ (DBD): de DBD donor is hersendood en heeft tot aan het uitnemen van de organen een werkende bloedcirculatie, dit betekent dat alle organen worden voorzien van zuurstof.
 • De ‘Donation after Cardiac Death’ (DCD): bij een DCD donatie worden de organen pas na het optreden van een hartstilstand uitgenomen. Deze DCD nieren komen na de transplantatie vaak pas na een paar dagen op gang. Dit komt omdat de nieren langere tijd zonder zuurstof zijn geweest. Als ze het doen, functioneren ze over het algemeen even goed als van een hersendode donor.

Voor de nierdonatie van een overleden donor zijn er verschillende programma’s.

Het normale programma

Toewijzing wordt hierbij bepaald door:

 • uw weefseltypering en de overeenkomst met de donor;
 • hoe ver de nier moet reizen, van de donor naar het ziekenhuis waar u de nier krijgt;
 • hoe lang u al dialyseert, uw wachttijd.

Bovendien moeten bloedgroepen kloppen:

 • Bloedgroep O geeft aan bloedgroep O
 • Bloedgroep A geeft aan bloedgroep A
 • Bloedgroep B geeft aan bloedgroep B
 • Bloedgroep AB geeft aan bloedgroep AB

De gemiddelde wachttijd voor een nier via dit programma is 3,5 jaar.

Het Eurotransplant senior programma

In het Eurotransplant senior programma worden nieren aangeboden van donoren die ouder zijn dan 65 jaar. 

Dit programma is alleen toegankelijk voor:

 • ontvangers die ouder zijn dan 65 jaar en
 • die geen antistoffen hebben tegen weefselkenmerken van een mogelijke donor.

Er wordt geen kruisproef uitgevoerd. Toewijzing wordt bepaald door:

 • de bloedgroep en
 • de duur dat de ontvanger dialyseert.

De gemiddelde wachttijd voor een nier via dit programma is 2 tot 2,5 jaar. Het voordeel in dit programma is dat u eerder een nier kunt krijgen. Het nadeel is dat deze nieren ouder zijn en minder goed tegen het verblijf op ijs kunnen. Dit ‘verblijf op ijs’ is nodig voor het vervoer van de nier. Vanwege bovenstaande redenen kan de nier trager op gang komen na de transplantatie. Dit betekent dat het langer kan duren voordat u plezier hebt van de nier.

Het acceptable mismatch programma

Het acceptable mismatch programma  is alleen toegankelijk voor patiënten die zeer veel antistoffen hebben tegen weefselkenmerken van een mogelijke donor. Zij krijgen voorrang bij de toewijzing van een nier. Dit wil zeggen dat er voor elke nier eerst gekeken wordt of deze in het acceptable mismatch programma geplaatst kan worden. Daarna wordt deze pas toebedeeld aan andere programma’s. Het zorgt ervoor dat patiënten die anders extreem lang moeten wachten omdat zij veel antistoffen hebben, toch eerder geholpen kunnen worden.

De wachttijd is hier lastig in te schatten.