Terug

Polikliniek revalidatie: Neuropsychologisch onderzoek

Polikliniek revalidatie: Neuropsychologisch onderzoek

Patiëntfolder

Hier vindt u informatie over het neuropsychologisch onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek weten u en uw behandelaars meer over de relatie tussen de werking van uw hersenen en uw denkfuncties. Deze informatie is nodig om een revalidatieprogramma op maat te kunnen aanbieden. Zo kunnen we u adequaat advies geven over terugkeer naar werk, verlichting van uw klachten en het informeren van uw omgeving.

Het onderzoek is door uw revalidatiearts of uw psycholoog aangevraagd. 

Ofwel omdat u een hersenbeschadiging heeft opgelopen als gevolg van:

  • Een ongeval (traumatisch hersenletsel)
  • Een beroerte (infarct of bloeding)
  • Een ziekte (infectie, tumor)

Of als u klachten heeft, zoals:

  • geheugenklachten zonder duidelijke oorzaak.
  • vermoeidheid na hersenletsel 
  • vermoeidheid na chemotherapie bij kanker

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Wat wordt er van u gevraagd tijdens het onderzoek?

Omdat u bij het onderzoek gevraagd kan worden iets voor te lezen, vragen wij u een eventuele (lees)bril mee te nemen. Verder is het voor de interpretatie van het onderzoek belangrijk dat wij het maximale van uw denkfunctie kunnen meten. Factoren zoals vermoeidheid, stemmingsproblemen of andere zaken die ruimte innemen in het hoofd, kunnen ervoor zorgen dat de resultaten niet goed te interpreteren zijn. Mochten deze zaken bij u spelen, dan is het belangrijk om dit van tevoren aan te geven zodat hier een passende oplossing voor kan worden bedacht.

Tijdens het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Wat doet een (klinisch) neuropsycholoog?

De (klinisch) neuropsycholoog stelt door middel van een neuropsychologisch onderzoek vast wat de gevolgen van een hersenbeschadiging of neurologische aandoening zijn voor uw dagelijks functioneren. Of andersom: 

wanneer iemand op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert, dan gaat de (klinisch) neuropsycholoog na of dit te verklaren is door een beschadiging of storing in de hersenen of mogelijk een andere oorzaak. 

De (klinisch) neuropsycholoog richt zich bij het onderzoek specifiek op: 

  • Cognitief functioneren (denkfuncties): stoornissen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen.
  • Gedrag en emoties: stoornissen zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en persoonlijkheidsveranderingen. 

Deze stoornissen kunnen gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de school- en werkprestaties. De (klinisch) neuropsycholoog geeft informatie over wat er precies aan de hand is en adviseert over de omgang met de beperkingen; vaak wordt een eventuele (cognitieve) training door de ergotherapeut aangeboden, soms geeft de (klinisch) neuropsycholoog de training zelf. Ook bekijkt de (klinisch) neuropsycholoog in hoeverre andere factoren zoals omgeving of persoonlijk functioneren van invloed zijn op de klachten en denkfuncties en kan u hier behandeling in bieden. Naast u als patiënt, begeleidt uw (klinisch) neuropsycholoog en/of maatschappelijk werker eventueel ook uw familie in het wennen en aanpassen aan de veranderingen die zij ervaren.

Duur

Een neuropsychologisch onderzoek neemt meestal twee uur in beslag. U krijgt altijd een korte pauze tussendoor.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een onderzoek bestaat veelal uit tests op papier die allen een bepaalde functie meten. Zo moet u bijvoorbeeld woorden onthouden, iets natekenen of opdrachten uitvoeren waarbij uw denksnelheid wordt gemeten. Deze tests meten een bepaalde denkfunctie, zoals het geheugen, het concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, en ruimtelijk inzicht. De instructie van de tests zullen allemaal van te voren aan u uitgelegd worden. Aan het einde van het onderzoek zal u ook gevraagd worden vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan vaak over uw functioneren, uw klachten, uw stemming en hoe u als persoon met dingen omgaat. Deze factoren zijn voor de interpretatie van het onderzoek belangrijk. Soms zal u worden gevraagd vragenlijsten in te vullen over uw klachten. Op deze manier brengt de (klinisch) neuropsycholoog de aard en ernst van vooral de cognitieve problemen in kaart.

Plaats

Het neuropsychologisch onderzoek vindt plaats op de polikliniek revalidatie (bouwdeel W) van het UMC Utrecht.

Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een neuropsychologisch onderzoeksverslag. Dit verslag wordt altijd door de (klinisch) neuropsycholoog zelf aan u terug gekoppeld. Het is fijn als er een naaste bij deze terugkoppeling aanwezig is. U krijgt het verslag van het neuropsychologisch onderzoek ook altijd op papier mee. Tevens wordt dit verslag onderdeel van uw medisch dossier. Het neuropsychologisch onderzoeksverslag zal niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet