Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Harmen Tiddens Society

Het UMC Utrecht is een universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. Het onderwijs in het UMC Utrecht kenmerkt zich door voortdurende innovatie die toonaangevend is voor nationale en internationale ontwikkeling. De Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators (HTS) van het UMC Utrecht verenigt docenten en onderwijsvernieuwers in het gezondheidszorg onderwijs die deze missie dragen.

Activiteiten

Harmen Tiddens Erepenning

Het HTS bestuur reikt een jaarlijks een HTS erepenning uit aan een Distinguished Educator in het gezondheidszorgonderwijs van internationaal toonaangevende statuur. De penning wordt uitgereikt tijdens de HT Educational Grand Lecture die de laureaat houdt.

Educational Grand Lecture

Elk jaar rond eind mei wordt de HTS Educational Grand Lecture gehouden in het UMC Utrecht. Deze lecture wordt gehouden door de laureaat van de Harmen Tiddens erepenning en is toegankelijk voor zowel HTS-leden als andere belangstellenden.

Eerstvolgende Educational Grand Lecture: 25 mei 2020, 14.30 - 17.00 uur
Spreker en laureaat: professor Lorelei Lingard (Western University, London, Ontario, Canada)

Masterclasses

Volgend op de Educational Grand Lecture worden ook jaarlijks masterclasses gehouden. Medewerkers van het UMC Utrecht zullen hierin demonstraties en/of presentaties houden, met discussie na afloop onder leiding van de expert die de Grand Lecture heeft gegeven.

 • Masterclasses 2020: 26 mei 2020, 13.00 - 17.00 uur

Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs

De Hijmans van den Bergh Onderwijsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een docent in het UMC Utrecht als openlijke waardering gegeven voor uitzonderlijke onderwijsprestaties met invloed op generaties studenten in het UMC Utrecht.

Openbare lessen

Onder auspiciën van de Harmen Tiddens Society worden leden van het wetenschappelijk personeel van het UMC Utrecht die recent zijn benoemd tot Associate Professor Teaching uitgenodigd een Openbare Les te verzorgen over een onderwerp dat bepalend zal zijn voor hun academische activiteiten in de naast toekomst op het terrein van onderwijs. 

Onderwijscolloquium

Het UMC Utrecht organiseert al sinds 1999 onderwijscolloquia, tot circa zes keer per jaar. Onderwijscolloquia zijn open bijeenkomsten met een actief karakter, voor docenten en andere geïnteresseerden over onderwerpen die relevant zijn voor onderwijs en leren. Leden van de HTS participeren in de colloquiumcommissie.

Harmen Tiddens Onderwijsfonds

Geven

Donaties door medewerkers van het UMC of door organisaties aan het fonds zijn van harte welkom. Wie doneert voor tenminste 10 Euro kan gratis het boek 'Kijken, Kunst en Kunde' krijgen, dat is uitgegeven in december 2019 ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Abraham Albert Hijmans van den Bergh.

Krijgen

De Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators heeft een fonds ingesteld dat bedoeld is voor de ondersteuning van docenten die een onderwijscarrière ambiëren. Sinds 2019 wordt hieruit de competitieve Harmens Tiddels Small Grant gefinancierd, bedoeld voor het dekken van de kosten voor deelname aan de Harvard Macy Educator's Course in Bosten. Een call voor deze grant zal voor de zomer van 2020 uitgaan. Bij voldoende vulling kunnen in de toekomst ook andere onderwijs carrière ondersteunende initiateven worden gefinancierd.

Harmen Tiddens Society - Foto Harmen Tiddens.jpg

Over Harmen Tiddens

Harmen Tiddens (1923 - 2002) was een kinderarts, zelf opgeleid in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hij werd in Utrecht hoogleraar en bekleedde als eerste in Nederland een leerstoel ter bevordering en vernieuwing van het medisch onderwijs. Dat onderwerp boeide hem zo dat hij besloot een sabbatical te nemen in de jaren zestig zodat hij bijzondere onderwijsinnovaties in Amerika kon bezoeken.

De reis die hij daar maakte voerde hem onder meer naar Michigan State University. Die inspirerende ervaring maakte hem in de jaren 1960-1980 een van de belangrijkste vernieuwers in het medisch onderwijs. Hij was de grondlegger van de medische onderwijsvernieuwingen die, met de oprichting van de Rijksuniversiteit Limburg, later wereldwijd toonaangevend zijn geworden.

Aanmeldingsprocedure

Iedereen die betrokken is bij onderwijs en opleiden binnen het UMC Utrecht en een (deeltijd) aanstelling bij het UMC Utrecht heeft, kan lid worden van de Harmen Tiddens Society. Via het lidmaatschap maakt u deel uit van een community voor docenten en opleiders die kennis wil delen en ontwikkelen om nog boeiender, beter, uitdagender onderwijs te geven. Het lidmaatschap van de HTS –en in het bijzonder als Distinguished Educator- betekent een erkenning van een grote belangstelling, ontwikkeling en prestaties in het onderwijs binnen het UMC Utrecht. De HTS biedt een platform voor verdere ontwikkeling en voor steun bij onderwijsprojecten en bijdragen aan congressen, deelname aan netwerken, hulp bij literatuur zoeken, carrièreadvies en het stimuleren van internationale samenwerkingen. 

Er zijn twee soorten lidmaatschap van de Harmen Tiddens Society: algemeen lid en distinguished educator lid. 

Bekijk de tabel om het geschikte lidmaatschap te vinden. 

Aanvragen voor lidmaatschap kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend en worden voor Algemeen lid doorlopend beoordeeld.

Aanvragen voor Distinguished Educator lid worden eenmaal per jaar beoordeeld door de toelatingscommissie van de HTS.  De uiterste datum voor indienen van aanvragen daarvoor is 30 maart. In april komt de commissie bijeen voor de beoordeling.

Aanmeldformulier Harmen Tiddens Society

Wilt u lid worden van de Harmen Tiddens Society? Lever dan de voor u gewenste lidmaatschapsvorm benodigde documenten in. De documenten dienen als één gecombineerd pdf-bestand te worden gestuurd naar hts@umcutrecht.nl onder vermelding van de gewenste lidmaatschapsvorm. Formats zijn per lidmaatschapsvorm hierna opgenomen.

Commissies

Van Distinguished Educators binnen de Harmen Tiddens Society wordt verwacht dat zij deelnemen aan een van onderstaande commissies of een rol vervullen binnen het bestuur.

 • Toelatingscommissie Harmen Tiddens Society
  De commissie die aanvragen voor lidmaatschap als Distinguished Educator beoordeelt.
 • Commissie van advies Associate Professor Teaching
  De commissie die adviseert over benoemingen tot Associate Professor Teaching en van benoemde AP’s de organisatie van Openbare Lessen aanstuurt
 • Onderwijscolloquiumcommissie
  De commissie die de planning en inhoudelijke onderwerpen van de onderwijscolloquia bepaalt en sprekers hiervoor selecteert.
 • Harmen Tiddens Onderwijsfondscommissie
  De commissie die aanvragen voor een bijdrage uit het onderwijsfonds voor educatieve vernieuwingsprojecten beoordeelt en adviseert over toekenning.

Contact

Bestuursvoorzitter

Prof. dr. Olle ten Cate 

Bestuursleden

Dr. Mariken de Krom
Prof.dr. Reinier Hoff
Prof. dr. Marieke van der Schaaf
Prof. dr. Manon Kluijtmans
Drs. Lisette van Bruggen (secretaris-bestuurslid)

Ambtelijk secretariaat

Drs. Lisette van Bruggen
088 755 3498
Manon Sakkers-Burer
088 755 3450
hts@umcutrecht.nl

Bezoekadres

A.A. Hijmans van den Berghgebouw
Universiteitsweg 98
3584 CG Utrecht

Postadres
Secretariaat Harmen Tiddens Society
Postbus 8550
3508 GA Utrecht

Naar boven