Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Onderwijstechnologie

Handen op een toetsenbord

Het team Technologie en Leren adviseert en begeleidt opleidingen en docenten van het UMC Utrecht bij het ontwikkelen en inzetten van eigentijds digitaal onderwijs. Het concept blended learning staat hierbij centraal. Onze kennis en ervaring richt zich op: onderwijskundig ICT- advies, docentprofessionalisering op het gebied van ICT, de elektronische leeromgeving Blackboard en digitaal toetsen in TestVision.

Bekijk de visie Onderwijstechnologie 2018-2020

Dit Visiedocument is geschreven door het team Technologie en Leren  van het Expertisecentrum. Met dit document wordt richting gegeven aan de activiteiten van het team voor de komende twee jaar. 

Training en instructie

Om ICT-toepassingen in het onderwijs beter onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan toegankelijker te maken, biedt Technologie en Leren de docenttraining Blended Learning aan. Om aan te sluiten bij recente ICT ontwikkelingen wordt deze training regelmatig vernieuwd. Voor een overzicht van de tools kunt u de technische kaart bekijken.

Daarnaast geeft Technologie en Leren één op één instructie over een specifieke tool, bijvoorbeeld Blackboard, de portal medischonderwijs.nl of de e-module AIOS introductie.

Meer informatie

Drs. Willie Hols-Elders

onderwijstechnologie@umcutrecht.nl

088 755 63 50


Elektronische leeromgeving (ELO)

Binnen het UMC Utrecht zijn twee ELO’s beschikbaar voor het ontsluiten van onderwijsmateriaal. Voor de academische opleidingen en de UMC Utrecht Academie is dit Blackboard, voor medewerkers binnen het gehele UMC Utrecht is dit Ilias. Het team Technologie en Leren adviseert over de mogelijkheden van Blackboard, zoals de inzet van quizzen en zelftoetsen, discussiefora, wiki’s en het werken met groepen. De ELO's zijn cruciaal bij het organiseren van het onderwijs en het digitaal beschikbaar stellen van cursusmateriaal.

Meer informatie

Drs. Sape van der Werf

S.vanderWerf@umcutrecht.nl

0655234702

Bekijk onze Blackboardpagina 


Digitaal toetsen

Digitale toetsen binnen het UMC Utrecht worden zowel binnen de elektronische leeromgeving Blackboard als met het toetsservicesysteem TestVision Online samengesteld en afgenomen. Blackboard is meer geschikt voor formatieve (tussentijdse) toetsing en TestVision voor summatieve (eind) toetsing.

Meer informatie

Drs. M. (Margreet) Manrique

toetsadviseur@umcutrecht.nl

Bekijk onze pagina over digitaal toetsen 


Stemsoftware

Binnen het UMC Utrecht kunnen docenten en medewerkers gebruik maken van Shakespeak of Presenterswall. Dit zijn stemsystemen waarmee interactie met de studenten of ander publiek tijdens een college of symposium bevorderd kan worden. Shakespeak is geïntegreerd in PowerPoint, Presenterswall is een webbased tool.

Meer informatie

Willemien de Haan MSc

whaan4@umcutrecht.nl

088 755 39 33

Bekijk onze pagina over stemsystemen


E-lectures

In het UMC Utrecht verzorgen wij (hoorcollege)opnamen in de collegezalen Geel, Groen, Roze, Blauw, HB2.70 en HB3.70. Daarnaast bieden wij onderwijskundig advies en ondersteuning bij het maken van kennisclips en webinars.

Meer informatie

Drs. Esther Christenhuis

collegesopnemen@umcutrecht.nl

088 75 506 47

Bekijk onze pagina over e-lectures


E-modules

Wij ontwikkelen e-modules voor studenten en medewerkers. Een e-module is een elektronische module waarin lesmateriaal op een afwisselende wijze wordt gepresenteerd met teksten, foto’s, video’s, illustraties en eventueel toetsvragen. Met een e-module kan men zelfstandig kennis verwerven, bijvoorbeeld als voorbereiding voor een werkgroep of vaardigheidstraining. Ook kan de e-module als naslagwerk worden gebruikt.

Meer informatie

Drs. Fiona Slond

e-modules@umcutrecht.nl

06 528 031 14

Bekijk onze pagina over e-modules


E-simulaties

Wij ontwikkelen e-simulaties. Een e-simulatie weergeeft elektronisch een nabootsing van een situatie. Met een e-simulatie kan de student net zo lang veilig oefenen, tot hij/zij voldoende in staat is om de kennis en opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen.

Meer informatie

Drs. Fiona Slond

F.Slond@umcutrecht.nl

0887553151 

Bekijk onze pagina over e-simulaties
 


Applicatieontwikkeling

De applicatieontwikkelaars bij Technologie en Leren houden zich bezig met het ontwikkelen van applicaties die kunnen worden ingezet in de organisatie en bedrijfsvoering rondom het onderwijs. Het zijn vaak database gestuurde webapplicaties, waaronder ook e-learningapplicaties. Voorbeelden van ontwikkelde producten:

  • Inventaris Medische Beroepskeuze (IMBK) - De webbased applicatie IMBK is ontwikkeld als hulpmiddel voor de medische beroepskeuze. De gegevens over specialismen waarop deze applicatie is gebaseerd zijn afkomstig uit het Medisch Profielenboek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG/GSK).
  • Multisource feedback (MSF) - de applicatie MSF is ontwikkeld ten behoeve van de 360‐graden feedback in het kader van de opleiding van aios.

Meer informatie

Drs. Willie Hols-Elders

onderwijstechnologie@umcutrecht.nl

088 755 63 50


Plagiaatcontrole met Ephorus

Ephorus is een programma om documenten te controleren op plagiaat. Docenten en studenten hebben de mogelijkheid documenten (bijvoorbeeld verslagen, literatuurstudies of afstudeerwerkstukken) aan te bieden aan Ephorus. Na controle op plagiaat geeft Ephorus een rapportage van de gevonden overeenkomsten met andere documenten elders op het internet. De docent dient zelf te beoordelen of er sprake is van plagiaat of van bijvoorbeeld citaties met bronvermelding.

Meer informatie

Coördinator Ephorus drs. Margreet Manrique

m.manrique@umcutrecht.nl

Wilt u een account voor Ephorus? Neem contact op met:

P.J. (Pieter Jan) van der Schoot

P.J.vanderSchoot@umcutrecht.nl

088 755 33 88


Projecten

Innovatie op het gebied van onderwijstechnologie is een speerpunt van het UMC Utrecht en het Onderwijscentrum. Het participeren in projecten gebeurt regelmatig in samenwerking met organisaties zoals Stichting SURF en het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. Laatst genoemde verzorgt de zogenaamde EMP (Educatieve Middelen Pool) projecten. Deze projecten bieden veel mogelijkheden om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijstechnologie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over projecten? Neem contact op met:

Drs. W.P.M. (Willie) Hols-Elders

onderwijstechnologie@umcutrecht.nl

088 755 63 50

Naar boven