Terug

Onderzoek van onderwijs

Wij verrichten wetenschappelijk onderzoek op het gebied van, en ter verbetering van, onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg. De hoofdlijnen van onderzoek zijn verticale integratie in het medisch curriculum, determinanten van het carrièreverloop van artsen in opleiding en competentiegericht medisch opleiden.

Opleidingen van promovendi

Vanuit het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding worden veel promovendi opgeleid, vaak in samenwerking met andere afdelingen of onderzoeksgroepen. Promovendi ontvangen naast individuele begeleiding een leergang van maandelijkse intensieve bijeenkomsten in de zogeheten Cyclus Theorie en Literatuur van Medisch Onderwijs, een 3-jarig programma van 27 bijeenkomsten waar promovendi ieder moment kunnen instromen.

Daarnaast wordt voor promovendi en andere onderzoekers van onderwijs in de gezondheidszorg een maandelijkse werklunch Onderzoek In Progress georganiseerd.

Coördinatie en begeleiding

Samenwerking met de University of California, San Francisco

Sinds 2010 worden in samenwerking met University of California, San Francisco promovendi in de VS begeleid die in Utrecht promoveren, onder het programma The UCSF-UMC Utrecht Collaborative Doctoral program in Health Professions Education, voor 4 tot 6 promovendi uit de VS.

Coördinatie en begeleiding

Meer informatie