Terug

Basistraining Didactiek

Als beginnend docent in het academisch onderwijs kan het een hele opgaaf zijn om uw onderwijsmoment goed in te richten en uit te voeren. De nadruk ligt al snel op de inhoud, maar de vorm is minstens zo belangrijk. Deze training geeft u inzicht in enkele belangrijke onderwijskundige principes en van daaruit concrete handvatten om uw onderwijs (nog) beter op te zetten en uit te voeren.

Docent geeft les in theoriezaal

Programmabeschrijving

Academisch onderwijs is in de loop der jaren sterk veranderd. Een eeuw geleden waren er alleen grootschalige hoorcolleges waar studenten passief consumeerden, nu zien we kleinschalige werkgroepen waarin studenten meer actief aan de slag zijn om leerstof te verwerken. Die veranderingen zijn gestoeld op onderwijskundige inzichten.
In de training maakt u kennis met de belangrijkste onderwijskundige principes die ten grondslag liggen aan onze academische curricula. Ook leert u wat er komt kijken bij een goede onderwijsopzet zoals het formuleren van leerdoelen, kiezen van werkvormen die passen bij die doelen en de leerstijlen van studenten en het ontwerpen van passende opdrachten en toetsing.

Duur van de training

2 dagdelen

Leerdoel

Na afloop van de training kunt u:

  • de belangrijkste onderwijskundige principes in onze academische curricula herkennen
  • uitleggen hoe een curriculum tot stand komt
  • de plaats van het eigen onderwijsonderdeel in de rest van de opleiding benoemen
  • concrete leerdoelen formuleren die passen bij het eigen onderwijsmoment en het niveau van de studenten
  • leerstijlen van studenten herkennen en vertalen in consequenties voor het onderwijs
  • een globaal onderwijsprogramma (blok of lesmoment) opzetten met passende opdrachten en toetsing