Terug

Beoordelen van papers, scripties en werkstukken (docenten)

Beoordeelt u als docent veel verslagen, scripties, papers, werkstukken en ander schriftelijke individueel werk van studenten? Hoe doet u dat dan zo eerlijk en objectief mogelijk? Deze training biedt u handvatten en de mogelijkheid daarover met collega’s te discussiëren.

Docent geeft les in theorielokaal

Programmabeschrijving

Naast schriftelijke en/of digitale toetsen, wordt veel gebruik gemaakt van opdrachten die door studenten uitgewerkt moeten worden in een verslag, paper, (literatuur)scriptie, werkstuk, etc.

Objectieve beoordeling, de vertaling in een cijfer en de onderbouwing daarvan naar studenten, is soms lastig. Maar wel nodig, want het gaat immers om toetsing.

Door verschillende opdrachten en discussie met collega’s wordt u zich meer bewust van valkuilen bij  het beoordelen van schriftelijke verslagen. Ook krijgt u handvatten om een  'objectiever' oordeel te kunnen vellen en een beter beargumenteerde onderbouwing van uw oordeel naar studenten te kunnen geven.

Duur van de training

2 dagdelen

Leerdoel

Na afloop van de training kunt u:

  • specifieke valkuilen voor het beoordelen van individueel schriftelijk werk benoemen
  • bewust van uw eigen valkuilen en blinde vlekken bij beoordelingen
  • bepalen welke middelen ingezet kunnen worden om de valkuilen te vermijden
  • een beoordelingsmatrix (rubrics) opstellen en verantwoord gebruiken
  • beoordelingen onderbouwen naar studenten om het leerproces te sturen

Niveau en ingangseis

Voor deze training is het een pré als u ervaring hebt in het beoordelen van verslagen en kunt beschikken over een voorbeeld.