Terug

Blended learning (docenten)

ICT biedt mogelijkheden om kennis en vaardigheden op interactieve wijze te ontwikkelen. Dat vraagt van de docent ook een ander soort didactiek. Bent u geïnteresseerd in nieuwe onderwijsvormen met ICT en wilt u meer inzicht in hoe deze middelen op een goede manier kunnen worden ingezet in uw onderwijs? Dan is deze training voor u interessant.

Docent geeft les in computerleerzaal

Inschrijven

Programmabeschrijving

Deze training gaat uit van het onderwijsconcept Blended Learning, waarin het combineren (blenden) van nieuwe digitale werkvormen en ‘traditionele’ werkvormen centraal staat. U krijgt een overzicht van diverse digitale didactische middelen die binnen het UMCU beschikbaar zijn zoals een elektronische leeromgeving, digitaal toetsen, e-modules, e-simulaties, e-lectures en diverse mobiele media (bv. apps).

Hoe kunnen deze middelen optimaal worden ingezet in het onderwijs en wat betekent de inzet van een e-tool voor het onderwijsproces binnen een cursus en het leerproces van de student?

Aan de hand van praktische opdrachten en discussie met collega’s krijgt u zicht op welke functie digitale leermiddelen in uw eigen onderwijs kunnen krijgen.

Opdracht tijdens training

U maakt een herontwerp van een eigen cursus (verplicht onderdeel) waarover u een korte presentatie zult verzorgen. Daarnaast geeft u feedback op een herontwerp van een andere deelnemer.

Leerdoel

Na afloop van de training kunt u:

  • Uitleggen wat onder blended learning wordt verstaan
  • Benoemen welke digitale middelen beschikbaar zijn in het UMCU
  • Aangeven wat de didactische voor- en nadelen van de verschillende middelen zijn
  • Uitleggen welke middelen geschikt zijn in verschillende onderwijssituaties
  • Bepalen welke middelen op welke momenten in uw eigen onderwijsblok bruikbaar zijn en uitleggen waarom

Duur van de training

1 dagdeel