Terug

Blended learning (docenten)

Blended learning (docenten)

ICT biedt mogelijkheden om kennis en vaardigheden op interactieve wijze te ontwikkelen. Dat vraagt van de docent ook een ander soort didactiek. Bent u geïnteresseerd in nieuwe onderwijsvormen met ICT en wilt u meer inzicht in hoe deze middelen op een goede manier kunnen worden ingezet in uw onderwijs? Dan is deze training voor u interessant.

Docent geeft les in computerleerzaal

Inschrijven

Programmabeschrijving

Deze training gaat uit van het onderwijsconcept Blended Learning, waarin het combineren (blenden) van digitale werkvormen en ‘traditionele’ werkvormen centraal staat. U krijgt een overzicht van diverse digitale middelen die binnen het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht beschikbaar zijn, zoals digitale leeromgevingen, digitaal toetsen, e-modules, kennisclips en diverse mobiele media.

Hoe kunnen deze middelen optimaal worden ingezet en geïntegreerd in het onderwijs? Wat betekent de inzet van een digitale tool voor het onderwijsproces binnen een cursus en het leerproces van de student?

Aan de hand van praktische opdrachten en discussie met collega’s krijgt u zicht op de functie van digitale leermiddelen in uw eigen onderwijs.

Opdrachten tijdens training

U bespreekt en bediscussieerd uw onderwijs met andere deelnemers. U verdiept zich in tools en bepaalt vervolgens wat u in uw onderwijs zou willen veranderen.

Leerdoel

Na afloop van de training kunt u:

  • Uitleggen wat onder Blended Learning wordt verstaan
  • Benoemen welke digitale middelen beschikbaar zijn in het UMC Utrecht en de UU.
  • Aangeven welke middelen geschikt zijn in verschillende onderwijssituaties
  • Bepalen welke middelen op welke momenten in uw eigen onderwijsblok bruikbaar zijn

Duur van de training

1 dagdeel

Contact

docentprofessionalisering@umcutrecht.nl

088 75 53450