Terug

Cardiaccare-verpleegkundige

Tijdens de opleiding tot cardiaccareverpleegkundige leer je om geheel zelfstandig zorg te bieden aan cardiologische patiënten van wie de vitale functies zijn bedreigd.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, is opgebouwd van laag- naar hoogcomplex.

De opleidingen in het domein Acute zorg starten allemaal conform de uitgangspunten van de Basis Acute Zorg-opleiding, na deze opleiding kunnen uitstroommodules worden gevolgd. De verwachting is dat vanaf december 2020 professionals die zijn opgeleid in een erkende zorginstelling en/of erkend opleidingsinsituut aan het eind van de BAZ-opleiding kunnen diplomeren of certificeren met een CZO erkend diploma of certificaat.

De Basis Acute Zorg bestaat uit twee theorie modules:

Module Basis Acute Zorg deel 1

Basis voor de bewaking van de vitale functies en het systematisch observeren van de patiënt met behulp van de ABCD-methodiek. Het observeren en juist interpreteren van de vitale functies. 

Module Basis Acute Zorg deel 2

Het 12 afleidingen ECG, de verschillende vormen van shock en de bijbehorende observaties, complicaties en interventies. Ook verstoringen in de elektrolytenbalans, verschillende medicatie binnen de acute zorg, de temperatuurregulatie en wat dit betekent voor de verpleegkundige interventies.

De uitstroommodules: 

Module Cardiologie en Thoraxchirurgie

Complexe cardiologische ziektebeelden, de mogelijke onderzoeken en niet-chirurgische behandelingen die de cardiologische en cardiochirurgische patiënt ondergaat. 

Module Cardiologie Hoog Complex

De verpleegkundige en medische aspecten met betrekking tot de patiënt met cardiologische problemen. Congenitale en erfelijke aandoeningen, beeldende onderzoeken, behandelingen op de hartcatheterisatiekamer (HCK) en de verdieping in het elektrocardiogram (ECG).

Module Klinisch Redeneren

De basis van klinisch redeneren als specialistisch verpleegkundige. Patiënten observeren, ordenen, snel oordelen en adequaat handelen. Methodisch analyseren van een patiëntencasus. 

Module Evidence Based Practice (EBP)

Begeleiding in het schrijven van een Critical Appraised Topic (CAT), zoeken van wetenschappelijke artikelen en die controleren op bruikbaarheid voor jouw probleem. De essentie gebruiken in een concreet en goed onderbouwd literatuuronderzoek, dat een (praktisch) antwoord geeft op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Ook begeleiding in het overbrengen van de resultaten en aanbevelingen naar de beroepspraktijk. 

Overige informatie

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie werkt op een cardiaccareafdeling. Je hebt bij voorkeur 6-12 maanden werkervaring opgedaan op een algemene verpleegafdeling in een perifeer of academisch ziekenhuis.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 22 lesdagen
  • Praktijk: 1200 uur

De opleiding start met een groep in het voorjaar en in het najaar. Bekijk hier het overzicht met de lesdagen.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 4.645,- (cursusjaar 2020-2021) en zijn voor rekening van de werkgever. 
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie  intranet.

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?

Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Judith Koopmans:

Heb je vragen over je aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: