Terug

Diversity matters

Om iedereen dezelfde kansen te geven op goede gezondheidszorg, is het goed om te beseffen dat mensen verschillend zijn. Niet één aanpak is geschikt voor iedereen. Daarom moeten zorg en preventie persoonsgericht zijn. Ook voor mensen – jong en oud- in sociaal kwetsbare situaties zoals laaggeletterden, mensen met een andere culturele achtergrond en mensen die leven in armoede. Goede, passende zorg bieden is niet alleen een uitdaging op het gebied van medisch handelen, maar vraagt ook om bewustwording, wellicht een andere houding, aanvullende kennis en communicatievaardigheden.

Aios volgen cursus

Over het programma

In samenwerking met Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, organiseren we de workshop Diversity Matters, goede zorg voor elke patiënt en communicatie op maat bestaande uit de volgende programma-onderdelen:

  • Verschil maken en de taak van de arts: discussie en reflectie aan de hand van stellingen op basis van literatuur
  • Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden: praktische handreikingen voor communicatievaardigheden
  • De praktijk: de theorie in praktijk brengen aan de hand van concrete communicatietools, de do’s en don’ts, casusbesprekingen en communicatieoefeningen met acteur

Leerdoelen

Na deze workshop:

  • hebben deelnemers informatie over sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de factoren die hieraan ten grondslag liggen
  • kennen deelnemers de termen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden en de invloed op gezondheid
  • hebben deelnemers inzicht in de mogelijkheden van patiënten om informatie en adviezen te begrijpen en toe te passen
  • zijn deelnemers zich ervan bewust dat verschil maken belangrijk is om iedereen goede zorg te kunnen geven
  • hebben zij (praktische) tips gekregen om in de communicatie aan te sluiten op de mogelijkheden van patiënt
  • hebben deelnemers geoefend in cultuursensitieve communicatie met aandacht voor het taal- en abstractieniveau van de patiënt

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Informatie

Duur cursus: 1 dagdeel (13.00 – 17.00)
Groepsgrootte: 8-15 deelnemers

* op alle cursussen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: