Terug

Evidence Based Medicine

“Zoek dat even uit” of: “Leuk voor een CAT” is een regelmatig gehoorde opmerking tijdens een ochtendoverdracht, grote visite of patiëntenbespreking. Aanleiding is meestal een concrete vraag of concreet dilemma bij een patiënt op het terrein van diagnostiek, prognose of therapie. Soms betreft het ook een vraag over etiologie van ziekte. Tussen de drukke klinische werkzaamheden door moet een antwoord worden gezocht op de opgeworpen vraag. Uiteraard dient dat antwoord gebaseerd te zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Aios volgen cursus

Over het programma

De hoeveelheid wetenschappelijke artikelen is overweldigend en via internet toegankelijk. Wat is nu relevant en hoe scheid je het kaf van het koren?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Het vertalen van een klinische vraag in een opzoekbare vraag.
 • Snel, gestructureerd en efficiënt zoeken naar evidence.
 • Kritisch beoordelen van de gevonden evidence.
 • Toepassen van de gevonden evidence.
 • Zoeken in PubMed.
 • Critical Appraised Topic (CAT).
 • Richtlijnen: ervaringen vanuit de praktijk.
 • Juridische aspecten van het omgaan met richtlijnen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Heb je in korte tijd inzicht in verschillende vormen van klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderzoekartikelen.
 • Ben je vertrouwd met het efficiënt en gestructureerd zoeken naar wetenschappelijke informatie in verschillende databases.
 • Kun je zelfstandig een search doen en daarover rapporteren.
 • Heb je inzicht in de totstandkoming en het gebruik van richtlijnen.

Reactie van een deelnemer: 
"Ik was medisch student in het pre-PubMed tijdperk en vaak uren bezig om een zogenaamde ‘PICO-vraag’ te beantwoorden. Gelukkig leerde de cursus EBM mij zonder tijdverlies te zoeken op PubMed en om op een gestructureerde manier de evidence van een artikel op waarde te schatten. Tijdens de cursus presenteerden we het evidence based antwoord op onze eigen vragen. En nu draai ik mijn hand niet meer om voor het maken en het presenteren van een Critical Appraised Topic op de Dutch Emergency Medicine Conference!"

Informatie

Duur cursus: 2 dagen, niet aaneengesloten (deel 2 na circa 3 weken)
Aantal aios per cursus: maximaal 24 deelnemers

* op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: