Terug

Innovatief medisch ondernemerschap - van Patent naar Patiënt -

Voor praktisch ieder te valoriseren idee zal een vorm van een 'business-model' moeten worden opgesteld en voor ieder idee zal een bedrijfsmatige structuur nodig zijn voordat een marktintroductie kan plaatsvinden. Vaardigheden met betrekking tot dit proces komen dan ook uitgebreid aan de orde tijdens deze cursus.

Aios volgen cursus

Over het programma

Medische professionals staan vaak aan de wieg van nieuwe producten en ideeën, maar zien ideeën geregeld in een vroeg stadium stranden of plukken onvoldoende de vruchten van hun bijdrage aan eventueel succes. Een reden hiervoor zou kunnen zijn, het gebrek aan aandacht in medische opleidingen, en medisch-specialistische vervolgopleidingen, voor innovatief medisch ondernemerschap in het algemeen en valorisatie van uitvindingen in het bijzonder.  Daar speelt deze cursus op in: voor praktisch ieder te valoriseren idee zal een vorm van een 'business-model' moeten worden opgesteld en voor ieder idee zal een bedrijfsmatige structuur nodig zijn voordat een marktintroductie kan plaatsvinden. Vaardigheden met betrekking tot dit proces komen dan ook uitgebreid aan de orde. Houd de website in de gaten voor actuele data: de verwachting is najaar 2020.

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Informatie

Duur cursus: 3 dagen, indeling nader te bepalen
Aantal aios per cursus: maximaal 16 deelnemers

* op alle cursussen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: