Terug

Interne Geneeskunde, medische vervolgopleiding (aios)

Je wordt opgeleid tot een gedegen internist met een brede kennis en vaardigheden, en daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. De individuele keuzeverdieping gedurende je opleiding toegespitst op jouw interesses en behoeftes, kan bijvoorbeeld een promotietraject zijn, het behalen van je BKO of het opdoen van onderwijservaring of skills op het gebied van Management, Kwaliteit & Veiligheid of Doelmatigheid. Zo kun je na je opleiding vol vertrouwen aan de slag als internist. Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Het vakgebied interne geneeskunde

De interne geneeskunde is één van de breedste vakgebieden in het ziekenhuis. Door differentiaties in 15 subspecialisaties heeft iedere internist zijn eigen expertise. Bij het oplossen van klinische problemen zijn internisten dan ook echte teamspelers. Bijna alle specialismen hebben raakvlakken met de interne geneeskunde. Daarmee biedt ons specialisme dan ook bij uitstek mogelijkheden aan aios met belangstelling voor de vele aspecten van de geneeskunde.

Uitdagend werkveld

Dit spanningsveld van breedte- en dieptekennis leidt tot een prachtig intellectueel uitdagend werkveld van de internist. Als aios interne geneeskunde krijg je te maken met adolescenten en volwassenen met aanzienlijk variërende en soms complexe problematieken van de inwendige orgaansystemen. De behandeling bestaat uit het geven van leefstijladviezen, voorschrijven van medicatie of coördineren van een multidisciplinaire behandeling. Afwisselend kom je daarbij terecht in situaties waarin acuut handelen of een chronisch behandeltraject vereist is.

Wij, de vakgroep interne geneeskunde, zijn een enthousiaste en uiterst gedreven groep die de aios opleiden tot gedegen internist binnen alle facetten van het vakgebied. Daarbij hechten wij veel waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en ambities. Tijd en aandacht hiervoor mag je van ons verwachten. Wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in combinatie met een promotietraject, het behalen van je ‘basiskwalificatie klinisch onderwijs’ en het opdoen van kennis op gebied van management of ‘kwaliteit & veiligheid’, zijn daarvan enkele voorbeelden.

Verbanden leggen

Als internist ben je de expert op het gebied van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen. Door te ‘puzzelen’ met jouw pathofysiologische kennis leg je verbanden tussen de klachten van een patiënt en diens orgaan- of systeemdysfunctioneren. Daarnaast speel je als ‘spin in het web’ een coördinerende rol in de interdisciplinaire behandeling van patiënten met twee of meer chronische ziekten.

Het UMC Utrecht biedt naast een brede opleiding ook specifiek veel aandacht aan het uitwerken van jouw persoonlijke ambities. 60 aios volgen hun opleiding interne geneeskunde in het UMC Utrecht.

Programma opleiding interne geneeskunde

De opleiding interne geneeskunde is een 6-jarige opleiding, welke in zijn geheel wordt verzorgd door 6 ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht (Regionale Opleidingscommissie Utrecht, ROCU). Zodra aios worden toegelaten tot de opleiding interne geneeskunde binnen de ROCU, wordt afgesproken welk deel van de opleiding zij in welk ziekenhuis zullen doorlopen.

De perifere huizen die naast het UMC Utrecht onderdeel van de ROCU vormen, zijn:

  • St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein;
  • Diakonessenhuis Utrecht;
  • Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede;
  • Meander Medisch Centrum te Amersfoort;
  • Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn.

In het algemeen doorlopen aios de eerste 2 á 3 jaar van de opleiding in een van de 5 perifere ROCU huizen en komen zij daarna naar het UMC Utrecht voor het laatste deel van hun opleiding. Binnen het UMC Utrecht zijn ongeveer 60 aios Interne geneeskunde werkzaam.

Differentiatiestages interne geneeskunde

In het eerste jaar breidt je als aios je algemene internistische kennis verder uit in de kliniek en op de SEH. Jaar 2 tot en met 4 bestaat uit 16 maanden verplichte stages en 20 maanden keuzestages waarin de je de gelegenheid krijgt je te oriënteren in de subspecialisaties en kun je je persoonlijke interesses vormgeven. De laatste twee jaar leg je als aios toe op een enkelvoudige of meervoudige differentiatie binnen de subspecialismen van de Interne geneeskunde.

Jaar 1:
12 maanden stage Algemene Interne geneeskunde, zowel klinisch als op de SEH

Verplichte stages in jaar 2 t/m 4:
Intensive Care, poliklinisch werken en consultatief werken.
Totale duur: 16 maanden, waarvan 4 maanden per stage (m.u.v. poliklinisch  werken: 8 maanden)

Keuzestages in jaar 2 t/m 4:
Acute geneeskunde/SEH; Cardiologie; Hematologie; Interne geneeskunde; Klinisch onderwijs AKO; Longziekten; MDL-ziekten; Nefrologie; Oncologie; Geriatrie; Reumatologie.
Totale duur: 20 maanden, waarvan 4 maanden per stage

Differentiatiestages in jaar 5 & 6:
Acute geneeskunde; Endocrinologie; Hematologie; Infectieziekten; Intensive care; Klinische immunologie, Nefrologie; Oncologie; Ouderengeneeskunde; Vasculaire geneeskunde.

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider: prof. dr. H.A.H. (Karin) Kaasjager
Plaatsvervangend opleider: dr. J.J. (Jan Jelrik) Oosterheert
Beleidsmedewerker onderwijs: drs. I.C. (Iris) Leenders
Opleidingscoördinatoren: H.E. (Els) Pieper en S. (Sanne) Brons

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding interne geneeskunde? Neem contact op met het secretariaat via opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats interne geneeskunde, kun je hier meer informatie vinden over de sollicitatieprocedure.