Terug

Klinisch verloskundige

Deze opleiding zal vanaf oktober 2020 niet meer starten. Onderstaande info is alleen nog van toepassing voor de lopende groep welke in oktober 2019 is gestart.

Opleidingsprogramma

De systematiek is ontleend aan een systematiek die gehanteerd wordt bij een aantal medische vervolgopleidingen waarin gewerkt wordt met EPA’s. De opleiding klinisch verloskundige werkt met een Praktijkopleidingsboek (POB) om studenten, begeleiders en supervisors te ondersteunen bij het leren, toetsen en beoordelen in de praktijk. Van de opleidingsactiviteiten stelt de student een portfolio samen. Hierin krijgt de feedback, het leerproces en de beoordeling door de supervisor een plaats.

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en bestaat uit de volgende modules:

 • Klinische verloskunde
 • Zwangerschapsgebonden afwijkingen
 • Ziekte en zwangerschap
 • De kraamvrouw en de neonaat

Om het praktijkleren overzichtelijk te structureren is het leerplan opgedeeld in vakinhoudelijke thema’s in de vorm van Themakaarten. De themakaarten beschrijven helder wat de student in de beroepspraktijk leert over dat thema. Vervolgens worden de competenties getoetst in concreet observeerbare situaties, Kenmerkende Beroeps Situaties (KBS) genoemd.

Overige informatie

Kosten

De kosten voor deze opleiding  zijn € 6.255,- (cursusjaar 2019-2020) en zijn voor rekening van de werkgever.
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Certificaat

Deelnemers krijgen na succesvolle afronding van de opleiding een certificaat van de UMC Utrecht Academie uitgereikt.

Opleidingsduur en lesdagen

Er zijn 20 lesdagen (donderdag en vrijdag), verspreid over 10 maanden. De verdeling van de studiebelastinguren (SBU) is:

 • Theoretisch deel van de opleiding: 136 uur
 • Zelfstudie - ongeveer 5,5 uur per week voor het theoretisch deel van de opleiding

 
De opleiding start in het najaar. De modules zijn verdeeld over twintig dagen. De lesdagen zijn donderdag en vrijdag (en incidenteel op woensdag). 

Vanaf oktober 2020 zal deze opleiding niet meer starten 

Lesdagen lopende groep 2019-2020

Doelgroep

De opleiding Klinisch Verloskundige is bedoeld voor verloskundigen die de opleiding tot verloskundige hebben afgerond en die werken als Klinisch Verloskundige in opleiding.
Je hebt:

 • een afgeronde verloskundige opleiding
 • een BIG-registratie als verloskundige
 • tenminste één jaar werkervaring als verloskundige
 • tenminste een 0,6 % dienstverband als Klinisch Verloskundige i.o. in een Nederlands ziekenhuis
 • toezegging van een gynaecoloog in dat ziekenhuis om leer/studie/oefenproces op de werkvloer te begeleiden en evalueren

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Arietta Eertink:

A.Eertink@umcutrecht.nl

088 75 58423

Aanmelden

voor deze opleiding kan je je niet meer aanmelden.