Terug

Klinische geriatrie, medische vervolgopleiding (aios)

Als klinische geriater omvat je de zorg voor de kwetsbare oudere, waarbij multiproblematiek de orde van de dag is. Je benadert de patiënt holistisch en je bent goed in samenwerken, managen en communiceren. Wij bieden jou en je 10 collega aios in het UMC Utrecht een brede opleiding aan in een positieve opleidingscultuur.

Hoofdingang UMC Utrecht

Het vakgebied klinische geriatrie

Als klinisch geriater ben je specialist op het gebied van de kwetsbare oudere. Je bent werkzaam in één van de snelst groeiende specialismen, waarbij er sprake is van brede, gevarieerde en complexe problematiek, zoals comorbiditeit en polyfarmacie. Je bent vooral aan het ‘denken’. 

Jouw patiëntengroep presenteert zich vaak met aspecifieke symptomen met grote gevolgen voor de zelfredzaamheid. Je hebt aandacht voor somatische, psychische en sociale problematiek en werkt samen in een multidisciplinair team bestaande uit verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, en eventueel andere professionals. Je bent dus zowel bezig met het diagnosticeren en behandelen van ziekten (“cure”) als het optimaliseren van het dagelijks functioneren (“care”). Bij de geriatrie verricht je misschien geen grote heroïek, maar behaal je wel zeer veel voldoening gevende successen voor de kwaliteit van leven bij bejaarde patiënten.

Samenwerken, managen en communiceren

Als aios werk je zowel klinisch als poliklinisch en consultatief. Kernvaardigheden van een klinisch geriater zijn samenwerken, managen en communiceren. Je hebt veel tijd voor de patiënt en dit is ook nodig voor de (hetero-)anamnese en uitgebreid lichamelijk onderzoek. Daarnaast komen ethische aspecten regelmatig aan de orde. Over het algemeen is de zorg planbaar, maar soms treden er spoedsituaties op.

Klinische geriatrie in het UMC Utrecht

Wij, als opleiders van de Klinische geriatrie in het UMC Utrecht, bieden jou directe observatie en coaching aan in een positieve opleidingscultuur van laagdrempelig, horizontaal overleg tussen aios en klinisch geriaters, waarin over en weer feedback kan worden gegeven.

Programma opleiding klinische geriatrie

De opleiding tot klinisch geriater duurt 5 jaar. De eerste 2 jaar ben je werkzaam binnen de interne geneeskunde en de laatste 3 jaar binnen de klinische geriatrie.  Je opleiding vindt hoofdzakelijk op de werkplek plaats, tijdens de patiëntenzorg. De opleidingsmethodiek bestaat deels uit lijnleren (algemene competenties) en deels uit blokleren (thema (module) specifieke leerdoelen). Samen met je opleider maak je de planning van deze modules.

Inhoud

De vooropleiding interne geneeskunde met COIG en OOR-onderwijs bestaat uit een zaalstage (jaar 1) en je hebt ruimte voor 2-3 voorkeurstages op gebied van cardiologie, MDL, nefrologie, consultstage en/of longziekten (jaar 2).

De laatste 3 jaar van je opleiding zijn onderverdeeld in 2 jaar somatische geriatrie en 1 jaar stage GGZ/ouderenpsychiatrie. Gedurende  de opleiding ben je bezig met de volgende 10 thema’s:  acute geriatrie, chronische geriatrie, mobiliteitsstoornissen, cognitieve stoornissen, probleemgedrag, functionele psychiatrie, gerontofarmacologie, palliatieve zorg, ‘Ethiek, recht, management en onderwijs’, en wetenschap.

Opleidingsplaatsen in de periferie

In 2014 zijn er 10 aios werkzaam in het UMC Utrecht. Voor stages in de periferie is er een samenwerkingsverband met de volgende ziekenhuizen: Gelre Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ter Gooi Ziekenhuis Hilversum, Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Diakonnessenhuis Utrecht en GGZ Altrecht.

Differentiatiestages

Het opleidingscluster Klinische Geriatrie van het OOR Utrecht, bieden in het tweede jaar van je vooropleiding 2-3 van de volgende stages aan:

  • Cardiologie
  • Maag-, darm-, leverziekten
  • Nefrologie
  • Consultstage
  • Longziekten

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider dr. H.J.J. (Harald) Verhaar
Plaatsvervangend opleider dr. M.H. (Marielle) Emmelot-Vonk
Opleidingssecretaresse Mw. J.(José) M. de Vries

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding klinische geriatrie? Neem contact op met mw. José de Vries via 088-7558280  of j.devries@umcutrecht.