Terug

Lastige arts-patiëntgesprekken

Hoe voer je gesprekken waarin de impact voor de betrokkenen groot is, zoals bij het (hebben) ontvangen van slecht nieuws of situaties waarbij patiënten aangeslagen zijn, ontkennend, emotioneel, eisend, boos, agressief of ander gedrag vertonen dat je raakt? Hoe kun je kwaliteit bieden in een lastige situatie met een patiënt en tegelijkertijd regie houden in tijd? Wat doet een emotionele situatie met een patiënt met jouw eigen gevoel? Wat is jouw natuurlijke reactieneiging en hoe zou je het vanuit je professie gezien eigenlijk willen?

Cursus voor aios

Over het programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Methodieken van emotiehantering.
  • Omgaan met tijd als kader bij emoties. 
  • Stijlen van conflicthantering en soorten agressie.
  • Veelvoorkomende escalatiepatronen en manieren om te de-escaleren. 

In een rollenspel ga je je eigen casuïstiek met een professionele acteur uitspelen en nieuw gedrag uitproberen. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Heb je inzicht in factoren die mee kunnen spelen bij emotionele patiëntreacties. 
  • Kun je zo effectief mogelijk omgaan met emoties, binnen kaders van tijd.
  • Ken je diverse stijlen van conflicthantering en ben je bewust van je eigen stijl/reactiepatroon.
  • Herken je signalen van escalatie en weet je manieren om te de-escaleren.
  • Heb je geoefend met het hanteren van emoties uit een eigen praktijkcasus. 

Voor wie?

De cursussen zijn bestemd voor alle aios in de Utrechtse OOR (Onderwijs en Opleidingsregio) die onder de formele eindverantwoordelijkheid van regionale hoofdopleiders in het UMC en St. Antonius ziekenhuis in opleiding zijn, dat wil zeggen ook voor aios die in dit kader werkzaam zijn in een perifere kliniek. Hierbij is deelname mogelijk tot uiterlijk 6 maanden na voltooiing van de opleiding.

Informatie

Duur cursus: 1 dagdeel
Aantal aios per cursus: maximaal 12 deelnemers

* op alle cursussen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: