Terug

Maag-darm-leverziekten (MDL), medische vervolgopleiding (aios)

Als maag- darm- leverarts werk je in een snel ontwikkelend en divers vakgebied. Tijdens een endoscopische ingreep gebruik je complexe praktische vaardigheden terwijl je dezelfde dag nog je hersens laat kraken over een hepatitis patiënt. In het UMC Utrecht volgen 10 aios dit specialisme.

MDL groep

Het vakgebied maag-darm-leverziekten

Als maag-, darm- leverarts ben je specialist op het gebied van ziekten van het maagdarmkanaal, de lever, de galwegen en de alvleesklier. Je leert een patiënt vanuit een ‘internistisch perspectief’ te benaderen maar hebt daarbij de geweldige extra mogelijkheid om endoscopisch te diagnosticeren en behandelen. Omdat je vaak letterlijk het ziektebeeld kunt zien, krijg je al snel feedback op het resultaat van je behandeling.

Acuut en chronisch

Op de polikliniek zie je met name patiënten met  chronische of recidiverende aandoeningen zoals inflammatory bowel disease, leveraandoeningen, defecatieproblemen, reflux- en functionele darmklachten maar ook -in toenemende mate- oncologische problematiek. Verder verricht je coloscopieën en gastroscopieën. Een deel van de aios zal zich kunnen toeleggen op de geavanceerde endoscopie (ERCP, endo-echografie, endoscopische verwijdering van grote poliepen). Je kunt ieder moment van de dag gebeld worden om een levensbedreigende patiënt in de acute setting op te vangen en endoscopisch te behandelen.

Dit maakt de MDL tot een zeer dynamisch en afwisselend specialisme. Een breed

scala aan theoretische en praktische vaardigheden is daarbij een must en enige handigheid en koelbloedigheid is gewenst.  Je wordt opgeleid tot echte teamspeler in de bijna altijd multidisciplinaire samenwerkingen met de heelkunde, radiologie, pathologie en oncologie. Daarbij ontwikkel je snel de nodige organisatie- en communicatievaardigheden.

Maag-darmstelsel


MDL in het UMC Utrecht

Wij, de opleiders van het UMC Utrecht zijn een enthousiaste en gedreven groep MDL-artsen. Binnen ons snel ontwikkelende specialisme besteden we veel aandacht aan wetenschap. Onze speerpunten zijn “Kanker in het maag-, darm- en leverstelsel' en inflammatory bowel diseases.

Programma opleiding MDL

De opleiding tot MDL-arts duurt 6 jaar, waarvan 2 jaar verplichte vooropleiding en 4 jaar MDL-ziekten. Een deel van de MDL-opleiding wordt gevolgd op de MDL-afdeling van één van de samenwerkende perifere ziekenhuizen.

De verplichte 2-jarige vooropleiding wordt bij voorkeur gevolgd binnen één van de ziekenhuizen van de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Utrecht. Tijdens deze periode is een kliniekstage van één jaar verplicht en worden stages op de intensive care, nefrologie en infectieziekten sterk aanbevolen. Daarnaast volg je een reanimatiecursus, een ECG cursus en neemt je deel aan het landelijk onderwijsprogramma van de interne geneeskunde.

Persoonlijke verdieping

Tijdens de 4 daarop volgende jaren bij de MDL stel je in overleg met de opleider een stage programma samen waarin verplichte stages met jouw persoonlijk verdieping in een subspecialisatie gecombineerd worden. Het UMC Utrecht werkt hierin nauw samen met twee Topklinische Ziekenhuizen, het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Daar wordt afhankelijk van het persoonlijk stage programma 2 jaar van de opleiding gevolgd.

De opleiding bestaat uit de volgende stages, die ieder 3-6 maanden duren:

  • Zaal
  • Inflammatory bowel disease (IBD)
  • Oncologie
  • Sneldiagnostiek
  • Hepatologie
  • Consulten en SEH
  • Supervisie kliniek
  • Geavanceerde endoscopie (beperkt aantal opleidingsplaatsen hiervoor)

Naast de stages krijg je een endoscopie training en heb je gedurende twee jaar een eigen poliklinisch spreekuur waarop je een breed palet aan eigen MDL patiënten (terug)ziet. Ook wordt iedere aios gestimuleerd om wetenschappelijke ervaring op te doen. Voor alle niet-promovendi wordt daarom tijd vrij gemaakt voor eigen onderzoek dat ten minste leidt tot een voordracht op een (inter)nationaal congres en/of publicatie van een eigen onderzoek.

Differentiatiestages MDL

Bij aanvang van het vier jaar durende MDL-gedeelte van jouw opleiding, maak je een individueel opleidingsplan toegespitst op jouw interesses. Zo word je opgeleid tot algemeen competent MDL-arts met persoonlijke subdifferentiatie(s). Deze toespitsing krijgt vorm in extra of langere stages binnen één of enkele van de bovenstaande deelgebieden van de MDL.

Endoscopiecursus

Drie keer per jaar organiseren wij een tweedaagse endoscopiecursus in ons skillslab voor (kinder)MDL-artsen in opleiding, diergeneeskundigen en verpleegkundig endoscopisten.
Meer informatie >>

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider dr. B. Oldenburg (aandachtsgebied IBD)
Plaatsvervangend opleider drs. J.F. Monkelbaan
Opleidingssecretaresse mw. A. van de Lustgraaf- van Asselt

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding MDL? Neem contact op met mw. A. van de Lustgraaf- van Asselt via  088-755 96 65 of alustgra@umcutrecht.nl

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats MDL, kun je je open sollicitatie richten aan mw. A. van de Lustgraaf- van Assel, alustgra@umcutrecht.nl.