Terug

Oncologieverpleegkundige, uitstroomprofiel: kinderen

Oncologieverpleegkundige, uitstroomprofiel: kinderen

Opleiding

Tijdens de opleiding tot oncologieverpleegkundige met uitstroomprofiel kinderen leer je kinderen met een oncologische aandoening en hun naasten zo goed mogelijk te begeleiden.

Opleidingsprogramma uitklapper, klik om te openen

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte en bestaat uit de volgende modules:

Inleiding kinderoncologie

Ontwikkelingsgerichte zorg, klinisch redeneren, chemotherapie, chirurgie, radiotherapie, stamceltransplantatie, nucleair geneeskundig, immunotherapie (basis), etiologie, erfelijkheid, epidemiologie, diagnostiek, farmacologie en geneesmiddelenonderzoek, Good Clinical Practice, protocollair werken, wetenschappelijk onderzoek, ethische en juridische aspecten.

Verpleegkundige aspecten kinderoncologie

Verpleegkundige interventies, supportive care, cytostatica, omgaan met calamiteiten, zoekstrategieën literatuurstudie, evidence-based practice, risicoanalyse afdeling, patiëntveiligheid, infuustechnologie, multidisciplinair samenwerken, rondleiding Prinses Máxima Centrum.

Hemato-oncologie

Hematopoiese en samenstelling bloed, afweer (immuunsysteem), leukemie, lymfoom, beenmergfalen, behandeling specifiek voor H-O (allogene stamceltransplantatie), rondleiding en radiotherapie/TBI, Graft Versus Host Disease.

Solide tumoren

Neuroblastoom, niertumoren, bottumoren, weke delen tumoren, Langerhans Cel Histiocytose, kiemceltumoren, levertumoren, zeldzame tumoren, verpleegkundige zorg bij MIBG-behandeling/rondleiding zorgunit beeld.

Psychosociale zorg en organisaties

Slecht-nieuws gesprekken, ethische aspecten, patiëntenperspectief, neuropsychologie, complementaire zorg, ouderparticipatie en zelfzorg, kwaliteit-van-leven, late effecten, Prinses Máxima Centrum, Stichting Kinder Oncologie Nederland (SKION), huidige Kinder Oncologische Centra, zorg voor adolescenten, shared care.

Palliatieve zorg

Confrontatie met levensbedreigende ziekte en overlijden, radiotherapie, symptoommanagement in de palliatieve fase, pijnbestrijding, PALTER, moreel beraad/socratische benadering, zorg rondom overlijden, neuro-oncologie in de volle breedte, retinoblastoom.

 

Overige informatie uitklapper, klik om te openen

Doelgroep

Je kunt aan deze opleiding deelnemen als je als verpleegkundige met een BIG-registratie[1] werkt in een kinderoncologisch centrum, het Princes Máxima Centrum of een shared care ziekenhuis waar je de EPA’s kunt behalen. Voor het afronden van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt, deze moeten behaald zijn voordat de EPA aan jou kan worden toevertrouwd. Je hebt gedurende de opleiding een dienstverband of een detacheringsovereenkomst bij een CZO-erkende zorgorganisatie.

[1] Op dit moment wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden het mogelijk is voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen om in te stromen. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen de opleidingseisen hierop aangepast worden.

Werk je in een shared care ziekenhuis, dan loop je verplicht stage in een kinderoncologisch centrum. 

Studenten met een andere vooropleiding, meestal oncologieverpleegkundige, dienen eerst de (verkorte) opleiding tot kinderverpleegkundige te volgen. Verpleegkundigen met een BIG-registratie die werken in een thuiszorgorganisatie kunnen de opleiding ook volgen. Ook staat de opleiding open voor oncologieverpleegkundigen, mbo- en hbo verpleegkundigen en andere professionals. In overleg met de opleider wordt een leerarrangement op maat samengesteld op basis van theoretische modules. Je ontvangt een certificaat van de UMC Utrecht Academie. 

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel:

  • Theorie: introductie + 17 lesdagen
  • Praktijk: Conform de CZO opleidingseisen garandeert de werkgever dat de student de benodigde leerfaciliteiten geboden wordt om bekwaam te worden op het vereiste supervisieniveau.

De opleiding start jaarlijks in het voorjaar en het najaar. Bekijk het overzicht van de lesdata.

Lesdagen

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn € 5.070,- (cursusjaar 2022-2023) en zijn voor rekening van de werkgever. 

Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Accreditatie

Voor deze opleiding wordt accreditatie bij het CZO (College Zorg Opleidingen) aangevraagd. Nadat deze opleiding is geaccrediteerd, ontvangen studenten bij het duccesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding een CZO-diploma. 

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.

Aanmelden

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen? Neem dan contact op met Assistent Opleidingen:
M.H.denHartog-7@umcutrecht.nl
088 75 58423

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie:
umcutrechtacademie-inschrijvingen@umcutrecht.nl
088 75 59473

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet