Terug

Online onderwijs geven

Inschrijven

Programmabeschrijving

Vanuit eigen motivatie of noodgedwongen, als docent heeft u er mee te maken: online onderwijs geven. Volledig online onderwijs is echt anders dan fysiek onderwijs; studenten en docenten ontmoeten elkaar niet meer op de faculteit, non-verbaal gedrag is minder zichtbaar en er wordt gewerkt met specifieke tools voor afstandsonderwijs. In deze workshop verkent u  hoe u zo effectief mogelijk online les geeft.    

Onderwerpen als nettiquette, online groepsvorming, online presenteren, interactieve vragen stellen staan op het programma. Via het ‘five stage model’ van Gilly Salmon leert u hoe u interactiviteit binnen online onderwijs uitbouwt en hoe u vervolgens uw onderwijs opbouwt. Ook geeft deze training inzicht in beschikbare tools voor online onderwijs.   

Leerdoelen

Na afloop van de training kunt u:

  • benoemen welke unieke kenmerken volledig online onderwijs heeft.
  • uitleggen hoe je  een veilige online lesomgeving creëert.

Duur van de training

U bereidt zich op deze workshop door het bekijken van enkele kennisclips. Deze voorbereiding is noodzakelijk om goed te kunnen profiteren van het interactieve deel.  

Voorbereiding:  1 uur

Online workshop: 2 uur