Terug

Palliatieve zorg, basismodule

Bij palliatieve verpleegkundige zorg wordt gestreefd naar optimale levenskwaliteit voor mensen met een beperkte levensverwachting. Juist aan het einde van het leven kunnen klachten elkaar snel opvolgen en elkaar sterk beïnvloeden. Voor een effectieve aanpak is dan specifieke expertise van de verpleegkundige nodig.

Opleidingsprogramma

Tijdens de basismodule palliatieve zorg leer je meer over de lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten van de zorg voor de patiënt met een beperkte levensverwachting.

Thema’s

De opleiding behandelt de volgende thema’s:

Lichamelijke aspecten

De kwaliteit van leven, palliatief redeneren, symptoommanagement, pijnbestrijding en meetinstrumenten.

Psychische en sociale aspecten

Communicatieve vaardigheden, zorg voor de zorgverlener, draagkracht en draaglast, sociale steunsystemen, angst, delier, depressie en verwerkingsproblematiek.

Levensbeschouwelijke aspecten

Zingevingsvragen en ethische dilemma’s die van invloed zijn op het verpleegkundig handelen.

Inter- of multidisciplinaire samenwerking

De samenwerking met andere disciplines, transmuralisering en essentiële elementen om de continuïteit en de coördinatie van de zorg te garanderen.

Overige informatie

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorg verlenen aan patiënten in de terminale levensfase kunnen zich inschrijven voor deze opleiding. De opleiding is zeer geschikt voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of hospice, maar ook voor verpleegkundigen die werken in de thuiszorg.

De opleiding is geaccrediteerd door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Opleidingsduur

De basismodule palliatieve zorg omvat zeven lesdagen, verdeeld over vier maanden. 

Kosten

De kosten bedragen € 1.380,- (cursusjaar 2020-2021).
Prijs medewerkers UMC Utrecht zie intranet

Lesdagen

Voorjaar 2021

  • donderdag 4 maart 2021
  • donderdag 18 maart 2021
  • donderdag 1 april 2021
  • vrijdag 23 april 2021
  • dinsdag 11 mei 2021
  • vrijdag 4 juni 2021
  • donderdag 24 juni 2021

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Aanmelden

Ongeveer een half jaar voor de start van de opleiding kun je je aanmelden voor deze opleiding. Je kunt je aanmelden voor de opleiding via de portal van de UMC Utrecht Academie. Dit doe je door te klikken op de button ‘Aanmelden’.

Vrijstelling

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling als je kunt bewijzen dat je soortgelijk onderwijs met goed gevolg doorlopen hebt. Vrijstelling kun je alleen aanvragen tijdens je aanmelding voor de opleiding in de portal. Bespreek daarom met jouw contactpersoon in de zorginstelling of een vrijstellingsverzoek voor jou van toepassing is en voor welke onderdelen van de opleiding je vrijstelling aan kunt vragen.


Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden 

Contact en vragen

Wil je meer informatie over de opleiding of heb je vragen?
Neem dan contact op met Assistent Opleidingen Margo Kraan-Briaire:

 
Heb je vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de Afdeling aanmeldingen van de UMC Utrecht Academie: