Terug

SKO Leergang: de volgende stap in een onderwijscarrière

SKO Leergang: de volgende stap in een onderwijscarrière

Opleiding

De Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) behalen na de BKO is de volgende stap in een onderwijscarrière. De SKO-docent heeft naast impact op het leren van studenten ook impact op de bekwaamheid van mededocenten en functioneert op cursusoverstijgend niveau. Vanuit een heldere en onderbouwde onderwijsvisie en meer kennis van didactiek en onderwijskundig wetenschappelijke literatuur geef je onderwijs en ontwerp je onderwijs en toetsing op cursusoverstijgend niveau. Ook begeleid je (beginnende) docenten bij hun onderwijstaak. Dit alles komt aan bod in deze leergang.

Docent geeft les in collegezaal

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

De leergang is gebaseerd op de UU-criteria voor de SKO.

Met het behalen van een SKO-certificaat toon je aan dat je uitstijgt boven BKO-niveau.  Je acteert vanuit een duidelijke onderwijsvisie op cursusoverstijgend niveau. En hebt naast impact op het leren van studenten ook impact op de bekwaamheid van mededocenten.

Na afloop van de leergang heb je:

 • Didactische kennis opgedaan over alle onderwerpen voor de SKO vereiste onderwerpen.
 • Praktische onderwijservaring opgedaan met alle aspecten van de SKO (ontwerpen, geven en toetsen van onderwijs, begeleiden en aansturen van docentteams, verantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs) en deze ervaring geëvalueerd op basis van de theorie.
 • Een eigen onderwijsvisie op papier die onderwijskundig is onderbouwd en vertaald is in praktische consequenties voor het eigen onderwijs.
 • Een portfolio opgebouwd waaruit hun ervaring blijkt, duidelijk wordt hoe zij de geleerde theorie in praktijk hebben gebracht en waaruit blijkt dat zij zich bewust zijn van hun sterke en hun ontwikkelpunten als docent.

Programmabeschrijving uitklapper, klik om te openen

In deze leergang trek je bijna een jaar lang op met een kleine groep collega’s die ook hun SKO willen behalen. Samen woon je bijeenkomsten bij waarin via presentaties, discussies en diverse oefeningen de theoretische kennis over alle relevante onderwijsonderwerpen voor de SKO aan bod komen. Een onderwijs advies- of ontwikkelproject op basis van je eigen onderwijs is hiervoor de rode draad. Je ontwikkelt je onderwijsvisie en presenteert deze aan je collega’s, leert onderwijskundige literatuur zoeken, interpreteren en vertalen naar de praktijk. Ook vraag je feedback aan studenten en collega’s en ben je tijdens de leergang begeleider van een collega (beginnende) docent. Daarnaast bezoek je een onderwijs congres en wissel je ervaringen uit tijdens intervisiebijeenkomsten. Gaandeweg reflecteer je op je eigen ontwikkeling en verzamel je voorbeelden ter onderbouwing van je reflectie in je portfolio. Aan het eind van de leergang zou je dan alles compleet moeten hebben om je porfolio in te kunnen dienen en het beoordelingsgesprek te kunnen voeren.

Programma opzet uitklapper, klik om te openen

De SKO leergang wordt 1x per anderhalf jaar aangeboden en bestaat uit 6 middagen op een vaste dag, verspreid over ongeveer 8 maanden.

De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn:

 • Kick off: kennismaking met elkaar en met ADDIE
 • Workshop: Onderwijsvisie schrijven
 • Presentaties door deelnemers: ieder presenteert de opzet van eigen SKO-project
 • Programmatisch toetsen & toetsen in eigen onderwijspraktijk
 • Onderwijskundige literatuur, een wereld op zich
 • Posterpresentaties van de SKO projecten

Naast deze bijeenkomsten zijn er nog een of twee intervisiebijeenkomsten en bezoek je een onderwijs congres naar keuze.

Tijdsinvestering uitklapper, klik om te openen

Qua tijdsinvestering moet je rekenen op het volgende:

 • Bijwonen van alle trainingsdagen (totaal 6 middagen = 18 uur)
 • Bijwonen congres (1 dag)
 • Deelnemen aan intervisiebijeenkomst (ca. 4 uur)
 • Begeleiden van beginnende/ collega docenten ( observeren van lessen ca. 8 uur)
 • Lezen achtergrondinformatie en/of bekijken online materiaal (max. 1 uur per dagdeel = 6 uur)
 • Uitvoeren SKO project (afhankelijk van het project ca. 30 uur)
 • Uitvoeren portfolio opdrachten (ca. 16 uur)
 • Beoordelingsgesprek o.b.v. portfolio (1 /2 uur)
 • Bijwonen terugkombijeenkomst

Begeleiding tijdens de leergang uitklapper, klik om te openen

Tijdens de leergang wordt je begeleid door een toegewezen mentor. Dit is een ervaren docent binnen het UMC die ook zelf een SKO heeft en lid is van de Raad van Beoordelaren. De mentor begeleidt 3-4 deelnemers van de leergang in een subgroep. Hij of zij adviseert over de invulling van onderwijsactiviteiten waarin de opdrachten kunnen worden uitgevoerd, organiseert en begeleidt een intervisiebijeenkomst en geeft feedback op het door jou geschreven visiestuk. Daarnaast kun je uiteraard terecht bij de begeleiders van de SKO-leergang of de onderwijskundig adviseur die jouw intake heeft gedaan.

Ingangseis uitklapper, klik om te openen

 • Je moet tijdens de leergang actief zijn in het onderwijs in een coördinerende rol, lid zijn van een onderwijscommissie, in staat worden gesteld om alle bijeenkomsten bij te wonen en om alle opdrachten in de praktijk uit te voeren. 
 • Je moet ook in het bezit te zijn van een Solis account omdat gebruik wordt gemaakt van de elektronische leeromgeving Blackboard.

Accreditatie uitklapper, klik om te openen

De SKO leergang is via KNMG-GAIA geaccrediteerd voor de daarbij erkende specialismen voor 18 punten.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Om deel te kunnen nemen aan de leergang dien je je voor een individueel intakegesprek aan te melden. In het intakegesprek wordt beoordeeld of deze leergang relevant en haalbaar voor je is (of dat een andere route tot een SKO wellicht beter past). Daarna dien je je in te schrijven voor de leergang (zie onderstaande button) en de volgende documenten in te leveren:

 • Persoonlijk CV inclusief vakinhoudelijke achtergrond, werkervaring en onderwijservaring; dit is tevens een onderdeel van het samen te stellen portfolio en dient voor de trainers en mentoren om in te schatten welke deelnemers zij in de groep hebben en waar deze nog ervaring dienen op te doen.
 • Door kandidaat en diens direct leidinggevende getekende overeenkomst (formulier); hiermee willen we borgen dat je bij deelname aan deze leergang binnen de divisie de ruimte krijgt naast het bijwonen van alle trainingsbijeenkomsten, ook de mogelijkheid krijgt om de gevraagde opdrachten uit te voeren. Zoals opzetten en uitvoeren van een SKO-project, begeleiden en observeren van collega docenten, deelname aan een onderwijscongres etc. Na ontvangst van de getekende overeenkomst (inclusief kostenplaatsnummer) is deelname definitief.

De data van de leergang staan vermeld op het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier

Contact uitklapper, klik om te openen

docentprofessionalisering@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet