Terug

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Structureel Echoscopisch Onderzoek

De cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bestaat uit 7 sessies van 3 uur. Het programma bestaat uit een theoretisch deel en een HandsOn training echoscopisch onderzoek bij zwangeren (18 - 22 weken). Op de laatste dag wordt het theorie-examen afgenomen met aansluitend een laatste HandsOn-training.

Opleidingsgegevens uitklapper, klik om te openen

Programma

De cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bestaat uit 7 sessies van 3 uur, om de week, en zijn als volgt opgebouwd:
 

  • Theoretisch deel, inclusief broodmaaltijd
  • Hands-on training echoscopisch onderzoek bij zwangeren (18 - 22 weken)

Op de laatste dag wordt het theorie-examen afgenomen met aansluitend een laatste HandsOn-training.
 

Ongeveer een maand na het theorie-examen moet uw logboek ingeleverd zijn.
Drie tot vier maanden na het theorie-examen wordt de cursus (’s ochtends) afgesloten met een praktijkexamen.

Wanneer

De cursus start jaarlijks eind september / begin oktober bij voldoende aanmelding. Half juni wordt bekeken of er voldoende aanmeldingen zijn.

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is er in oktober 2020 geen cursus gestart. Wij gaan er vanuit in het najaar van 2021 de cursus wel te kunnen starten.

Cursusdata

De theorielessen met aansluitend HandsOn training vinden plaats op dinsdag.
Data worden in het voorjaar voorafgaande aan de cursus gepland.

Kosten

De huidige kosten voor deelname bedragen:
€2495*
Dit bedrag wordt jaarlijks herzien.


* Inclusief koffie/thee en een broodmaaltijd

Inschrijven uitklapper, klik om te openen

Inschrijfvoorwaarden

U kunt zich alleen inschrijven voor deze cursus als u een basale opleiding echoscopie Verloskunde heeft gevolgd en beschikt over minimaal een jaar recente praktische echoscopie ervaring. Tevens moet u de mogelijkheid hebben te kunnen oefenen in uw eigen praktijk of elders. Wij adviseren 2 stagedagen per week tijdens de cursus.
Voor het Inschrijven voor de cursus is een volledig ingevuld aanmeldingsformulier nodig. De inschrijving verloopt op volgorde van aanmelding, op basis van een volledig ingevuld formulier.

Na inschrijving is annulering alleen schriftelijk / per mail mogelijk tot een maand voor de eerste cursusdag. Uw inschrijfgeld wordt gerestitueerd met aftrek van € 75,= administratiekosten. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. U bent dan het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Aanmeldingsformulier

Download het aanmeldingsformulier (PDF) om u in te schrijven:

De inschrijving verloopt op volgorde van aanmelding, op basis van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Na 15 juni wordt bekeken of er voldoende aanmeldingen zijn. Het minimum aantal deelnemers is 8 en er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan de cursus.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar:

echocursusseo@umcutrecht.nl

Suggestie, klacht of compliment uitklapper, klik om te openen

Via ons klachtenformulier kunt u suggesties, klachten of complimenten over de dienstverlening en de faciliteiten van het Onderwijscentrum melden. Help ons met het verbeteren van onze dienstverlening.

Formulier suggestie, klacht of compliment