Terug

Supervisie en patiëntveiligheid (opleiders)

Supervisie en patiëntveiligheid (opleiders)

Workshop Supervisie en patiëntveiligheid voor de vervolgopleidingen in het UMC Utrecht

Training voor opleiders

Workshopgegevens uitklapper, klik om te openen

Overige informatie

 • De workshop is geaccrediteerd met 3 punten (GAIA)
 • Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen
 • Duur van de training: 1 dagdeel
 • Deelname, annuleringvoorwaarden en doorgang zie: Inschrijfvoorwaarden >
 • Actuele data, beschikbaarheid en prijs zie inschrijfformulier:

             Inschrijfformulier >

Voor wie

Betrokkenen met een opleidingstaak bij de medische vervolgopleiding in de Opleiding- en Onderwijsregio (OOR) Utrecht:

 • Opleiders en plaatsvervangend opleiders
 • Leden opleidingsteams
 • Supervisoren

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:
Docent- en opleidersprofessionalisering (ma t/m do)

teachtheteachers@umcutrecht.nl

088 75 53451

Programmabeschrijving van de workshop uitklapper, klik om te openen

Leerdoel

 • kennis en achtergrond van het beleid n.a.v. de MPE normen (JCI)
 • organisatie en documenteren van autorisatie onder voorwaarde van supervisie niveau
 • toepassen van theorie over afstemming van supervisie op het competentieniveau van de aios
 • documenteren van supervisie in het EPD

Inhoud

Deze workshop wordt specifiek aangeboden voor de erkende (plv) opleiders binnen het UMC Utrecht ter ondersteuning van het beleid naar aanleiding van het MPE normenkader JCI met betrekking tot:

 • supervisie geven
 • autorisatie verlenen voor klinische taken en handelingen
 • documenteren van verleende supervisie in het EPD

In deze workshop wordt het beleid besproken, 'best practices' gedeeld en worden oplossingen uitgewisseld. De workshop richt zich op de dagelijkse praktijk van de supervisie van aios en de organisatie daarvan.

Relevante competenties uit Competentieprofiel Opleiders(groep) 2012:

 • 2.1:    Benut de voorkomende werkzaamheden in de patiëntenzorg voor het opleiden en stemt de taken van de aios af op diens niveau van bekwaamheid en zelfstandigheid.
 • 2.2:    Expliciteert het eigen optreden als rolmodel en zet dit optreden in om op te leiden.
 • 2.3:    Geeft de aios constructief feedback op diens taakvervulling.
 • 4.1:   Werkt effectief samen in de opleidingsgroep ten behoeve van een veilig en stimulerend opleidingsklimaat.