Terug

Toetsing II: coördinatie en kwaliteitszorg van toetsing (docenten)

Kwaliteitszorg rondom toetsing gaat verder dan alleen het maken van goede toetsvragen. Als examinator bent u verantwoordelijk voor het hele proces. Deze training geeft u inzicht in die verantwoordelijkheden en handvatten om de kwaliteit van uw toetsen te bewaken en te verbeteren. De training is ook zeer geschikt voor coördinatoren van blokken, voor leden van onderwijscommissies en voor anderen met verantwoordelijkheden bij het samenstellen van toetsing en examens.

Docent geeft les in theorielokaal

Programmabeschrijving

Het maken van goede toetsvragen heeft u in Toetsing I geleerd. Maar kwaliteit van toetsing gaat verder dan dat. Het begint al met het bepalen van de meeste geschikte toetsvorm bij de leerdoelen, het opstellen van toetsmatrijzen, organiseren van de toetsafnames en analyseren van de resultaten. Voor al die dingen bent u als examinator verantwoordelijk.

Tijdens deze training leert u toetsen valide samen te stellen en te beoordelen op kwaliteit volgens de richtlijnen die de Commissie Kwaliteitszorg Toetsing hanteert. Ook raakt u (meer) vertrouwd met de gangbare psychometrische gegevens bij toetsuitslagen en leert u (deels) zelfstandig een toetsbetrouwbaarheid te berekenen en itemanalyse uit te voeren.

Niveau en ingangseis

Voor deze training dient u Toetsing I (of een vergelijkbare training) gevolgd te hebben.

Leerdoel

Na afloop van de training kunt u:

  • taken en verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen bij het toetsproces beschrijven
  • bij de leerdoelen en toetsmatrijs de meest geschikte toetsvorm en vraagtypen bepalen
  • een weloverwogen cesuur vaststellen die past bij de OER en het examenreglement 
  • aangeleverde indicatoren voor betrouwbaarheid van een toets, moeilijkheid en onderscheidend vermogen van toetsvragen interpreteren en verklaren
  • psychometrische indicatoren berekenen met SPSS voor eigen toetsresultaten en resultaten interpreteren

Duur van de training

2 dagdelen