Terug

Urologie, medische vervolgopleiding (aios)

Als uroloog ben je de expert op het gebied van de diagnostiek, behandeling (zowel chirurgisch als niet-chirurgisch) en de nazorg van aandoeningen van de urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen. Je functioneert als de spin in het web bij multidisciplinair overleg in een duidelijk afgegrensd, zelfstandig specialisme dat momenteel volop in ontwikkeling is. Het UMC Utrecht heeft onder andere kanker van de urinewegen en mannelijke geslachtsorganen als speerpunt, maar ook kinderurologie, reconstructieve en functionele urologie. Er zijn 6-7 aios werkzaam op onze afdeling urologie.

Het vakgebied Urologie

Als uroloog houd jij je bezig met de diagnostiek, behandeling (zowel chirurgisch als niet-chirurgisch) en de nazorg van patiënten met problemen aan de nieren, ureteren, blaas, prostaat, urethra en de in- en uitwendige mannelijke geslachtsorganen. Je bent als het ware een chirurg met internistische trekjes die van begin tot het eind betrokken is bij het proces van de patiënt. Dit maakt het vak zo bijzonder! Je hebt dus intensief patiëntencontact en werkt tevens multidisciplinair samen met andere specialismen als radiotherapeuten, oncologen of gynaecologen. Je werkt in een vrij specifiek en overzichtelijk vakgebied, met een hoog niveau van medisch technisch handelen en veel nieuwe ontwikkelingen.

Niet enkel oude mannen met plasproblemen

De uroloog ontfermt zich niet alleen over oude mannen met plasproblemen, maar ook over personen met nier- en blaasstenen, ontstekingen aan de urinewegen, functiestoornissen van de urinewegen zoals incontinentie en neurogene afwijkingen, verschillende soorten kanker, erectieproblemen, sterilisatie en besnijdenis. Ook vrouwen met bijvoorbeeld maligniteiten van de urinewegen vallen in de doelgroep. En daarnaast is er natuurlijk de subspecialisatie kinderurologie. De  uroloog behandelt dus patiënten uit alle levensfasen van baby tot 80-plusser. De patiëntenpopulatie is dus veel diverser dan je in eerste instantie zou denken.

Handig en communicatief vaardig

Als uroloog sta je gemiddeld twee dagen per week op de OK, dus handigheid is een vereiste. Je bent tevens veel in contact met verschillende disciplines, dus je zult veel moeten samenwerken. Communicatieve vaardigheden en empathie zijn belangrijke competenties, gezien het intensieve patiëntencontact en de delicate problemen (bijvoorbeeld seksuele functiestoornissen) waarmee patiënten bij jou terecht komen.

Urologie in het UMC Utrecht

Wij als opleiders bieden jou een veelzijdige opleiding met veel exposure aan operatieve ingrepen, die zowel via endoscopische, transurethrale, standaard laparoscopische als robot-geassisteerde laparoscopisch benadering plaatsvinden of door middel van open chirurgie.

Visie

Het is de verantwoordelijkheid van de hele opleidingsgroep om een omgeving te creëren waarin de aios de gelegenheid krijgt alle benodigde competenties te ontwikkelen die nodig zijn om een zelfstandig functionerend uroloog te worden.

Jaarlijks zijn er 2-4 instroomplaatsen beschikbaar.

Programma opleiding Urologie

De opleiding tot uroloog duurt 6 jaar en is opgedeeld in 2 jaar heelkunde en 4 jaar urologie. De opleiding Urologie is opgedeeld in (sub)thema’s die in de vorm van lijnleren of blokleren worden doorlopen.

Jaar 1 en 2: in een niet-universitair centrum (bij voorkeur bij affiliatieziekenhuizen)

 • vooropleiding Heelkunde

Jaar 3 en 4: in een niet-universitair centrum*

 • poliklinische stage
 • zaalstage
 • POK
 • consulten/diensten

Jaar 5 en 6: in een universitair centrum*

 • thematische stages: functioneel, oncologie/reconstructief, stenen/fertiliteit, oncologie/laparoscopie (4x3   maanden)
 • kinderurologie (6 maanden)
 • zaalstage (3 maanden)
 • differentiatiestage (3 maanden)
 • wetenschapsstage, optioneel (maximaal 6 maanden)

Binnen de stages komen meerdere thema’s aan de orde (zie differentiatiestages)
* jaar 3/4 en 5/6 kunnen ook in omgekeerde volgorde; de duur van de stage in de perifere klinieken wordt door ieder van de klinieken op eigen wijze ingevuld.

Onderwijs

Het onderwijs vindt voornamelijk op de werkvloer plaats en daarnaast door middel van lokaal cursorisch onderwijs, regionaal en landelijk onderwijs en discipline overstijgend onderwijs.
Een wetenschappelijk product (peer reviewed artikel of presentatie op gerenommeerd congres) behoort tot de landelijke opleidingseisen.

Affiliatieziekenhuizen

Het UMC Utrecht heeft voor de opleiding urologie een samenwerkingsverband met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het St. Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg, alwaar jij je perifere stage kunt doorlopen. Bij voorkeur wordt ook de heelkundige vooropleiding volbracht in de affiliatieziekenhuizen.

Differentiatiestages Urologie

In de laatste fase van de opleiding wordt er een differentiatiestage aangeboden van 3 maanden. Je kunt kiezen uit één van de volgende thema’s als onderwerp van je differentiatiestage:

 • andrologische urologie
 • functionele urologie
 • kinderurologie
 • oncologische urologie
 • minimaal invasieve urologie/steenbehandeling

Opleidingsplaats Urologie

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats Urologie, moet je je centraal aanmelden bij de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie). Jaarlijks wordt een centrale selectieprocedure gehouden. Degenen die daar geselecteerd worden kunnen in de verschillende clusters solliciteren en dus ook in het cluster Utrecht.

Maak kennis met de opleidingsgroep

Opleider

Plaatsvervangend opleider

Opleidingssecretaresses

Mw. Margo Fabrie

Mw. Ria Vlooswijk   

Contact en vragen

Heb je een vraag over de opleiding Urologie? Neem contact op met mw. dr. L.M.O. de Kort of dhr. dr. R.P. Meijer.