Terug

Verwonder en verbeter

Verbazen uw aios zich ook wel eens over processen binnen de afdeling? Of zitten ze met de handen in het haar omdat ze iets moeten regelen? Met ‘Verwonder en Verbeter’ begeleidt u hen bij het omzetten van hun ergernissen tot actieve (kwaliteits-)verbetering. Zij ontdekken dat ze invloed hebben op de organisatie en ontwikkelen leiderschapskwaliteiten. Bovendien leren ze een oplossende houding aan te nemen ten opzichte van problemen.

Programma

De Teach the Teachers ‘Verwonder en Verbeter’ is ontwikkeld met als doel dat u als opleider deze in uw eigen opleidingspraktijk kan implementeren. Tijdens ‘Verwonder en Verbeter’ bijeenkomsten brengen aios hun eigen verwondering over de gang van zaken op de werkvloer in. Vervolgens kiezen de aios zelf een aantal projecten uit en zetten verbetertrajecten in gang. Met dit project wordt de aios in staat gesteld de dagelijkse hindernissen zelf om te zetten in (innovatieve) verbeteringen van de patiëntenzorg.

De Teach the Teachers ‘Verwonder en Verbeter’ is bedoeld voor opleiders, plaatsvervangend opleiders of leden van de opleidingsgroep die binnen hun opleiding invloed kunnen uitoefenen op verander- en verbeterprocessen en daarmee hun aios willen begeleiden in onder andere medisch leiderschap.

Leerdoelen

Wilt u uw aios ook toerusten zodat zij hun verbazing kunnen gebruiken als aandrijving voor verbetering? Tijdens ‘Verwonder en Verbeter’ worden de principes en werkwijze toegelicht. U neemt zelf deel aan een Verwonder en Verbeter-sessie met realistische voorbeelden, gevolgd door het bespreken van verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. Na afloop kunt u deze werkvorm zelf in uw opleiding inzetten.

Voorbereiding

Na aanmelding wordt u ter voorbereiding op de workshop gevraagd een huiswerkopdracht te maken.

Voor wie?

De training 'Verwonder en Verbeter’ is bedoeld voor medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis.

Overige informatie

Accreditatie: accreditatie is aangevraagd voor 4 punten
Aantal deelnemers: omwille van de kwaliteit van de workshop is er plaats voor minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers
Duur training: 4 uur
* op alle trainingen zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing

Data, kosten en inschrijven

Contact

Wilt u meer weten ? Neem dan contact op met teachtheteachers@umcutrecht.nl of  088 75 53451 (ma, di en do).