Terug

Voorlichtingsmateriaal voor schoolbezoeken

Middelbare scholen benaderen soms studenten van de opleidingen van het Onderwijscentrum en medewerkers van het UMC Utrecht om voorlichting te geven aan hun leerlingen. Van al onze (bio)medische opleidingen is voorlichtingsmateriaal beschikbaar, speciaal bedoeld voor voorlichting op middelbare scholen.

Voorlichtingsmateriaal

Het team Communicatie van het Onderwijscentrum maakt flyers over de bachelor- en masteropleidingen en opleidingen van de UMC Utrecht Academie voor deze doelgroep. Informatie over de loting en selectie van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen is ook beschikbaar.

Voorlichtingsvragen

De voorlichting kan dan gaan om de volgende vragen. Hoe is het om geneeskunde te studeren? Wat zijn de eisen voor de opleiding Operatieassistent? Welke masterprogramma’s Biomedical Sciences zijn er?

Contact

Mocht u over deze flyers en informatie willen beschikken, neem dan contact op met team Communicatie.

Het team Communicatie is gehuisvest in het Hijmans van den Berghgebouw, vierde verdieping, kamer HB 4.69.