Terug

Verruiming intensief zorgaanbod voor kinderen met ontwikkelingsstoornis

Niet meer een keuze hoeven maken tussen dagbehandeling óf een opname. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis tussen 6-12 jaar kunnen nu, afhankelijk van wat het beste bij hen past, voor een combinatie van behandeling overdag, in de avond of ‘s nachts terecht. De tijden van de dagbehandeling zijn verruimd en het is mogelijk om 2, 3 of 5 nachten te blijven slapen.

Kinderen die op meerdere gebieden zijn vastgelopen in hun ontwikkeling hebben vaak een combinatie van meerdere problemen, zoals moeite met leren op school, contact maken, opdrachten opvolgen of zelfstandigheid.  In het UMC Utrecht is er een speciaal aanbod voor intensieve diagnostiek en behandeling, met mogelijkheden voor zowel dagelijkse behandeling als opname in de nachten. Voor een opname wordt meestal gekozen om patronen te doorbreken of in kaart te brengen, bijvoorbeeld bij kinderen met slaapproblemen. De behandeling zelf is niet veranderd; het nieuwe zorgaanbod met ruimere tijden voor dagbehandeling en logeermogelijkheden sluit nu wel beter aan. Jannie van Utrecht, verpleegkundig hoofd zorg: ‘Het is natuurlijk heel belangrijk dat een kind niet langer dan nodig van huis is. Dat is ook beschreven in de wet Jeugdzorg: organiseer de zorg ‘zo thuis mogelijk’. We hebben onze zorg flexibeler georganiseerd, zodat we elk kind een behandeling op maat kunnen bieden.’

Mee-eten of logeren

Tot voor kort werd er bij een eerste gesprek een keuze gemaakt voor een behandeling met een opname óf een dagbehandeling. Een behandeling duurt gemiddeld 3 maanden, waarbij de keuze voor een van beiden bij het begin bepalend was voor de rest van de behandeling. Van Utrecht: ‘In de praktijk bleek regelmatig dat er bij de keuze voor alleen dagbehandeling te weinig tijd was of dat we de problemen aan het einde van de middag of in de avond niet goed in beeld kregen. Een langdurige opname waarbij kinderen 5 dagen en nachten bij ons waren was soms juist te intensief. Nu kunnen we de behandeling meer op maat aanbieden, met mogelijkheden voor dagbehandeling in combinatie met logeren. Elke 3 weken wordt gekeken of de huidige aanpak de juiste is.’

Veel kinderen bezoeken tijdens de behandeling de Redlschool die verbonden is aan het UMC Utrecht. Door de flexibele mogelijkheden is er nu meer ruimte voor diagnostiek en behandeling.

De tijden van de dagbehandeling zijn verruimd. Hierdoor kan een kind in de avond mee-eten op de afdeling en op dat specifieke moment worden geobserveerd, bijvoorbeeld bij nieuwe medicatie. Ouders krijgen daardoor ook de kans om hun kind in de avond op te halen, waardoor er net wat meer rust ontstaat voor het gezin of we nog wat extra tijd hebben om samen met hen te praten over hoe het gaat. Het behandelteam blijft nagenoeg hetzelfde en dat is fijn voor het kind; dit verandert niet bij dagbehandeling of logeren.

Meer informatie vindt u in de folder