Terug

ALS Zorgverleners Congres 2020

Het ALS Zorgverleners Congres op 18 september is hét congres voor alle professionals die zorg verlenen aan patiënten met ALS, PSMA en PLS. Omdat we dit jaar niet in groten getale bijeen kunnen komen, is een mooi online programma samengesteld. Esther Kruitwagen, revalidatiearts van het UMC Utrecht, opent het congres. 

De multidisciplinaire ALS behandelteams, thuiszorgteams, huisartsen, eerstelijns paramedici en centra voor thuisbeademing (CTB’s) hebben allen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS. Tijdens deze 8e editie van het ALS Zorgverleners Congres, die dit jaar online zal zijn, worden deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ook worden er voor alle verschillende disciplines interactieve workshops georganiseerd over belangrijke onderwerpen. We nodigen alle zorgverleners dan ook van harte uit om deel te nemen aan het ALS Zorgverleners Congres 2020.