Terug

Procedure voor deelname aan smart2
Procedure voor deelname aan smart2

Als u wordt uitgenodigd voor deelname aan de tweede vasculaire screening (smart2) sturen wij u:

  • een uitnodigingsbrief met antwoordformulier
  • een informatiebrochure en
  • een informatiebrief voor uw huisarts (of specialist)
 
U gaat hiermee naar uw huisarts en samen bekijkt u of deze screening geschikt is voor u. Als u uw antwoordformulier samen met de verwijskaart van uw (huis)arts naar ons terugstuurt, kunnen wij u opnemen in het programma.
 
We nemen telefonisch contact op met u om een afspraak te maken voor een eenmalig bezoek aan het UMC Utrecht. Vervolgens krijgt u een uitgebreid screeningspakket toegestuurd. Hierin zitten:
  • een afsprakenbrief
  • een vragenlijst
  • laboratoriumformulieren
  • een urinepotje
  • een ECG-formulier (om een hartfilmpje te laten maken)
  • een consumptiebon

Na uw screeningsdag verzamelen we alle uitslagen van de onderzoeken. Een team van specialisten bespreekt de uitslagen van uw vasculaire screening en geeft een advies voor behandeling (therapieadvies) of verandering van uw leefstijl. Dit therapieadvies en een overzicht van alle uitslagen sturen wij binnen twee weken naar uw huisarts of specialist. Zij bespreken de uitslagen met u.
 
Zoals voorheen krijgt u hierna weer 1x per jaar een brief (follow-up formulier). In deze brief vragen wij of u onder behandeling van een specialist bent geweest, opgenomen bent geweest en of bij u diabetes is vastgesteld in het afgelopen half jaar.
 
Zo kunnen wij uw ziekteverloop volgen en onderzoeken of u klachten krijgt die wijzen op hart- en vaatziekten.