Terug

Revalidatiegeneeskunde
Revalidatiegeneeskunde

Wij helpen u bij uw herstel en wij leren u om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte.

U vindt meer informatie op de website van Revalidatie Nederland.

Expertise

Spierziekten

Meer over revalidatie bij spierziekten

Trauma en orthopedie

 • Amputatie hand of arm
 • Beenamputatie
 • Complexe fracturen (breuken)
 • Enkel/voetproblemen
 • Pols/handproblemen
 • Wervelkolom-afwijkingen en fracturen (breuken)

Oncologie

Meer over oncologische revalidatie

Kinderrevalidatie

Meer over kinderrevalidatie in het WKZ

Revalidatiebehandeling

Poliklinische behandeling

Onze poliklinische behandeltrajecten zijn altijd kortdurend. Als langere behandeling toch nodig is, verwijzen wij u naar een behandelaar in uw eigen omgeving. Lees meer over de polikliniek Revalidatie.

Verpleegafdelingen

Op alle verpleegafdelingen van het UMC Utrecht kunt u - zo nodig - behandeling of advies krijgen van een revalidatiearts.

 • Wetenschappelijk onderzoek

  Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt bij aan de verbetering van de revalidatiebehandeling en wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. dr. Anne Visser-Meily. Innovatie- en implementatieprojecten van het kenniscentrum kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMCU, of beide. 
   
  Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neurorevalidatie, met aandacht voor 4 diagnoses:
  Beroerte (CVA)
  Cerebrale Parese (CP)
  Spierziekten
  > Dwarslaesie

  De samenhang van de onderzoeks- en innovatieprojecten wordt gezocht op de volgende thema's:
  (Family) Empowerment
      - Participatiematrix voor samenwerking met patiënten in projecten / onderzoek
  Fysieke activiteit
  Cognitie
 • Opleiding en onderwijs

  Revalidatieartsen verzorgen onderwijs voor geneeskundestudenten, o.a. in de vorm van:

  • hoorcolleges
  • werkgroepen
  • “meet the expert” bijeenkomsten

   

  Daarnaast biedt de afdeling Revalidatie & Sportgeneeskunde:

  • co-schappen voor geneeskundestudenten
  • wetenschappelijke stages
  • opleiding voor de specialismen Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde
 • Samenwerking

  De revalidatieartsen van het UMC Utrecht participeren in het revalidatiegeneeskundig netwerk Utrecht. 

Kwaliteitsvenster revalidatie

In het kwaliteitsvenster ziet u in één oogopslag hoe het UMC Utrecht scoort op tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis. Er is nu een speciaal kwaliteitsvenster voor revalidatie. Daar ziet u bijvoorbeeld welk rapportcijfer de afdeling van patiënten krijgt en hoelang de wachttijd is.

Hebt u vragen?

Voor vragen en afspraken over het specialisme revalidatiegeneeskunde kunt u contact opnemen met onze balie op dit telefoonnummer.

Mijn patiënt doorverwijzen

088 75 58831
De afdeling is bereikbaar van
09.00 - 17.00 uur