Terug

Steriele container (urine, sputum, BAL, cathertip)

Steriele containers kunnen als transportmiddel voor veel materialen worden gebruikt. Voor enkele van de meest voorkomende staan hieronder afnameinstructies. Zie afname en transport per materiaal voor de instructies voor het bewaren en transport van het materiaal naar het laboratorium.

URINE

Werkwijze afname

Midstream urine

 • De patiënt kan eventueel de handelingen zelf verrichten: Onderbeurt met water en zeep. Met veel water naspoelen. Afdrogen.
 • Laat de patiënt een kleine hoeveelheid in het toilet plassen.
 • Vang minimaal 20 ml op in een steriel pulpbakje .
 • Laat de patiënt in het toilet uitplassen.
 • Giet de urine in een steriele container.

Catheterurine (supra-pubisch)

 • Plaats een kocher gedurende 5 minuten onder de monsterafname manchet van de afvoerslang van de catheterzak.
 • Desinfecteer de manchet met alcohol 80%.
 • Trek met spuit en naald minimaal 20 ml urine op door de monsterafname manchet te puncteren.
 • Spuit dit in een steriele container.
 • Verwijder de kocher.

Blaaspunctie

 • Desinfecteer de huid.
 • Puncteer de volle blaas van de patient in de mediaan twee centimeter boven de symphyse.
 • Deponeer de urine in een steriele container.

Opmerking

 • Vermeld altijd op de kweekkaart hoe de urine verkregen is.
 • Er kan ook gebruik worden gemaakt van urinaal of ondersteek in plaats van het toilet. Bij vrouwen kan gebruik gemaakt worden van 2 ondersteken, waarbij de midstream wordt opgevangen in een ondersteek waarin het pulpbakje staat.
 • Een goed opgevangen midstream urine geeft betrouwbare resultaten. Bij twijfel kan urine door middel van blaaspunctie verkregen worden.

SPUTUM

Werkwijze afname

 • Mond voor afname spoelen met water.
 • Afhankelijk van de toestand van de patiënt, de patiënt zelf de sputumkweek laten verzorgen.
 • De patiënt op laten hoesten en sputum in potje laten opvangen.
 • Indien de patiënt niet spontaan sputum kan opgeven, wachten tot de fysiotherapeut de patiënt getapoteerd heeft.
 • Apart vermelden of gekweekt moet worden op Legionella, TBC of schimmels.

Opmerking

 • Het is van groot belang dat zuiver sputum wordt opgevangen, dus zo min mogelijk bijmenging van keelslijm en speeksel. Goed sputum bevat vlokjes.
 • Bij voorkeur 's morgens nuchter sputum afnemen.
 • Sputum wordt niet gekweekt op anaërobe bacterien.

RONCHUSSPOELSEL EN BRONCHO-ALVEOLAIRE LAVAGE

Werkwijze afname

 • Bronchusspoelsel of broncho-alveolaire lavage (BAL) vloeistof zo steriel mogelijk opvangen in steriele container.
 • De containers moeten worden genummerd in chronologie van afname.
 • Apart vermelden of gekweekt moet worden op Legionella, TBC, schimmels of Aspergillus antigeen.

Opmerking

 • Materiaal voor Pneumocystis jiroveci (carinii) diagnostiek moet apart naar de afdeling pathologie worden ingestuurd.

DRAINTIPS

Werkwijze afname

 • Handen wassen, handschoenen aan.
 • Desinfecteer goed.
 • Verwijder de hechting op aseptische wijze.
 • Trek de drain iets terug.
 • Desinfecteer opnieuw.
 • Verwijder de drain en pak deze met een steriele pincet vast.
 • Knip ca. 5 cm. van de top met een steriele schaar af en doe de drain in een steriele container.
 • Desinfecteer de wond en verzorg deze verder.

Opmerking

 • De tip van een urinecatheter wordt niet gekweekt.
 • Vermeld op de kaart of de draintip contact heeft gehad met de huid.
 • Vul duidelijk op het aanvraagformulier en op het etiket wat voor soort drain het is.