Terug

Teach the Teachers (opleiders/stafleden)

Het opleiden van artsen tot medisch specialisten vereist didactische vaardigheden. Opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep die zich bezighouden met het begeleiden en opleiden van aios, kunnen hun didactische vaardigheden ontwikkelen door het volgen van Teach the Teachers (TtT) trainingen. Alle trainingen uit het Teach the Teachers aanbod sluiten aan bij het competentieprofiel voor opleiders en leden van de opleidingsgroep dat door het CGS op 13 juni 2012 is vastgesteld.

Training voor opleiders

Update trainingen per 13 oktober 2020

Binnen het UMC Utrecht zijn door Covid-19 maatregelen vele vormen van leren en ontwikkelen tot stilstand gekomen. Op dit moment is het beleid in het UMC Utrecht dat zoveel mogelijk onderwijs digitaal moet worden aangeboden. Voor bepaalde delen van het onderwijs die zich minder goed lenen voor digitaal onderwijs worden de kaders verruimd. Hieronder valt ook een groot deel van het TtT en DOO aanbod. Voor dit onderwijs geldt in sommige gevallen dat zij per 1 september 2020 op locatie worden aangeboden volgens de geldende aangepaste richtlijnen. Volgens de nieuwe aangepaste richtlijnen zal deze situatie per 13 oktober ongewijzigd zijn op de aanvulling na waarin het UMCU beleid gevolgd wordt van het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes.

Uiteraard geldt dit aangepaste beleid zolang dit past binnen de Covid-19 kaders van het UMC Utrecht. Wij houden scherp in de gaten of het geldende beleid nog aanpassingen vraagt en nemen contact op indien van toepassing. Trainingen die in het voorjaar zijn geannuleerd worden ofwel opnieuw gepland bij voldoende animo en trainerscapaciteit of deelnemers worden verplaatst naar het najaar. Uiteraard rekening houdend met het maximum qua deelnemers wat mogelijk is.

Updates over dit beleid zullen op de website worden geplaatst.

Beleid didactische docentprofessionalisering

Op dit moment werken wij aan nieuw beleid voor onze opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep. Daarnaast wordt gewerkt aan een Kwalificatie voor Klinisch Onderwijs (KKO) wat mogelijk geïntegreerd gaat worden in het nieuwe beleid. Het voorstel voor het nieuwe beleid wordt t.z.t. besproken en geaccordeerd in de Plenaire Vergadering van de COC. Kijk hier voor meer informatie. 

Competentiematrix

Advies en toelichting van kerncompetenties in het cursusaanbod Teach the Teachers
Download de competentiematrix voor opleiders en/of stafleden

Advies en toelichting van kerncompetenties in het cursusaanbod voor aios
Download de competentiematrix voor aios

Een format voor een individuele planning van de cursussen
Download de individuele planning voor aios

Contact

Wilt u meer weten ? Neem dan contact op met teachtheteachers@umcutrecht.nl of  088 75 53451 (ma, di en do).