Terug

Valpolikliniek Valpolikliniek

Valpolikliniek
Valpolikliniek

Op de valpolikliniek kunt u terecht als u om onduidelijke redenen valt of bijna valt. Uit landelijke gegevens blijkt dat 30-50% van de ouderen minimaal eenmaal per jaar valt. Een val kan lichamelijke gevolgen hebben zoals verwondingen of botbreuken, maar ook leiden tot angst voor vallen en bewegen. Het kan leiden tot verminderd functioneren, verlies van zelfredzaamheid en sociaal isolement.

WAT DOEN WE OP DE VALPOLIKLINIEK?

Op de valpolikliniek onderzoeken we hoe het komt dat u valt. Het onderzoek op de valpolikliniek bestaat uit meerdere onderdelen.
 
  • De arts doet bij u een algemeen geriatrisch onderzoek. Er wordt gekeken naar medische problemen die uw mobiliteit kunnen beïnvloeden.
  • De verpleegkundige informeert hoe het thuis gaat, wat uw beperkingen zijn en of  er in de thuissituatie aanpassingen nodig zijn.
  • De fysiotherapeut kijkt naar uw balans, kracht, het staan en lopen. en bekijkt of er eventuele aanpassingen nodig zijn.
  • Er wordt ook bloedonderzoek verricht en een hartfilmpje gemaakt.
Op de polikliniek werken een klinisch geriater, arts in opleiding, verpleegkundige en fysiotherapeut.

Het totale onderzoek duurt zo’n drieënhalf tot vier uur.

COMBI (cognitie en mobiliteit) polikliniek

Als u klachten heeft met zowel het lopen als klachten met denken/geheugen kunt u worden verwezen naar de COMBI (cognitie en mobiliteit) polikliniek van de geriatrie.

WAT MOET U MEENEMEN?

Op de onderzoeksdag is het belangrijk dat u iemand meeneemt uit uw naaste familie of vriendenkring. Deze kan zo nodig aanvullend informatie geven over uw functioneren en de thuissituatie en kan ondersteuning bieden tijdens het onderzoek.

Daarnaast vragen wij u om het volgende mee te nemen:
  • Het is mogelijk dat we bij de uitnodiging voor de polikliniek vragenlijst(en) meesturen. Onze vraag is of u deze van te voren wilt invullen en mee wilt nemen naar de polikliniek. Het invullen van de vragenlijst(en) helpt om zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.
  • Een actuele medicatielijst. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheek.
  • Uw bril en/of gehoorapparaat, indien u deze gebruikt.
  • Uw loophulpmiddel (stok, rollator), indien u deze gebruikt.
Voor de komst naar de valpolikliniek mag u gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn voor het bloedonderzoek.

UITSLAG EN BEHANDELPLAN

Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd bespreekt het team gezamenlijk de uitkomsten van de onderzoeken. Er volgt een diagnose en eventueel behandel- en zorgplan.Met de onderzoeken geven we u inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Onderdelen van het behandelplan kunnen zijn: aanpassen medicatie, doorverwijzen fysiotherapie en  bespreken hulpmiddelen. Het uiteindelijk doel is dat u niet meer, of minder vaak valt en dat u zich beter durft te bewegen.
Voor de uitslag en de adviezen ontvangt u een aparte afspraak.  
 

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. U kunt gevraagd worden hieraan mee te doen. Dit kan alleen met uw toestemming en medewerking. U hebt het recht hier niet aan mee te werken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier van invloed op de behandeling en/of begeleiding vanuit de valpolikliniek.
 

Folders

Download de volgende folder:

Afspraak maken

Voor een afspraak op de valpolikliniek hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan contact op met de polikliniek via e-mail of telefoon.

secretariaatgeriatrie@umcutrecht.nl
088-755 83 78.