Terug

E. coli

E. coli

Verrichting

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

Escherichia coli (E. coli) is een veel voorkomende bacterie in het maag-darmkanaal van de mens. De meeste E. coli-stammen veroorzaken geen gastro-intestinale infecties, maar bepaalde stammen produceren virulentiefactoren (bijvoorbeeld toxines of adhesines) die ze pathogeen maakt. Tot deze stammen behoren onder andere de shigatoxine-producerende E.coli (STEC) en de enterohemorragische E.coli (EHEC).
Zowel STEC als EHEC kunnen hemorragische colitis veroorzaken. Dit beeld wordt gekarakteriseerd door een plotseling optreden van heftige buikkrampen, soms met braken, veelal zonder koorts. Na 24 uur volgt een aanvankelijk waterige diarree die na 1 tot 3 dagen bloederig wordt. De klachten duren 2 tot 9 dagen (gemiddeld 4 dagen) en gaan over het algemeen vanzelf over. De incubatieperiode voor diarree is over het algemeen 3 tot 4 dagen, met een range van 1-12 dagen.
EHEC-stammen zijn tevens de belangrijkste verwekkers van het hemolytisch uremisch syndroom (HUS), een beeld gekarakteriseerd door hemolytische anemie, thrombocytopenie en nierfalen. HUS kan zich tot 14 dagen na gastro-enteritis ontwikkelen en is meldingsplichtig.
Infecties door EHECs en STECs kunnen overigens ook asymptomatisch verlopen of zich beperken tot een milde diarree.
EHECs en STECs produceren zogenaamde shigatoxines (voorheen ook wel “verotoxines”): shigatoxine 1 (gecodeerd op het Stx1-gen), shigatoxine 2 (gecodeerd op het Stx2-gen), of beide. EHECs bezitten een additioneel virulentiegen, doorgaans het eae-gen (“E.coli attaching and effacing”), dat codeert voor een adhesine. Bij de diagnostiek van EHEC- en STEC-infecties worden door middel van PCR-technieken de Stx1, Stx2 en eae-genen aangetoond in de faeces van patiënten.

Het aantonen van shigatoxine producerende E.coli bij mensen met gastro-enteritis is meldingsplichtig indien de eerste ziektedag minder dan 21 dagen geleden is.
Zie ook de LCI richtlijn.

Afleveradres materialen uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht, Medische Microbiologie
Loket 22, Huispostnummer G.04.427
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

BepalingPCR op Shigatoxine producerende E.coli (STEC/EHEC)
TechniekCommercial realtime PCR
IndicatiePatiënt verdacht voor HUS, hemorragische diarree
MateriaalFaeces
Benodigd volumeMinimaal 1 ml
InzetdagDit onderzoek wordt tijdens reguliere werktijden op dinsdag, donderdag en zaterdag uitgevoerd. Indien er gewenst wordt deze test op een andere dag uit te voeren (m.u.v. zondag) kan er contact opgenomen worden met de diensdoend arts-microbioloog: 74339.
Uitslag bekendZie doorlooptijden bacteriologie
ResultaatPositief / Negatief met verdere specificatie
OpmerkingenBij een positief resultaat geldt de meldingsplicht 
Informatie/contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet