Terug

Tropheryma Whipplei

Tropheryma Whipplei

Verrichting

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

De ziekte van Whipple is een zeldzame infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Tropheryma whipplei. De bacterie Tropheryma whipplei komt algemeen voor in de omgeving en kan in een hoog percentage van gezonde vrijwilligers worden aangetroffen in faecale monsters, maar leidt in slechts een kleine minderheid tot ziekte. De infectie verloopt in eerste instantie waarschijnlijk gastro-intestinaal en kan zich in sommige gevallen verspreiden naar de gewrichten, longen, hart, lymfeklieren, hersenen en ogen.

De meest voorkomende klachten zijn dan ook maag-darmklachten (diarree, buikpijn) met malabsorptie en gewichtsverlies. Maar ook pijn en zwelling van de gewrichten komt regelmatig voor. Bij een klein percentage van de patiënten staan neurologische klachten, zoals motorische en cognitieve afwijkingen, centraal. Vanwege de grote verscheidenheid aan klinische manifestaties en zeldzaamheid van de ziekte wordt de diagnose vaak laat gesteld.

De diagnose ziekte van Whipple wordt doorgaans gesteld op basis van een positieve PAS kleuring op histologische biopten van het duodenum of proximale jejunum; hierin worden typische macrofagen waargenomen met daarin PAS-positieve micro-organismen (insluitsels). Om de diagnose te bevestigen kan middels PCR op duodenum/proximale jejunum biopten DNA van de bacterie worden aangetoond. Indien er (nog) geen biopt afgenomen is kan faeces worden ingestuurd voor screening op dragerschap. De positief voorspellende waarde van een PCR op faeces is echter beperkt doordat asymptomatisch dragerschap niet uitgesloten kan worden. In geval van verdenking op kweek-negatieve endocarditis met T. whipplei kan PCR worden verricht op volbloed-EDTA en hartklep. Daarnaast kan bij lokaliserende klachten een PCR verricht worden op (gewrichts)punctaten, hartweefsel, of liquor cerebrospinalis.

Materialen aangeboden voor PCR mogen NIET worden gefixeerd in formaline!
Serologisch onderzoek naar de ziekte van Whipple is vanwege de lage specificiteit niet zinvol.
In geval van twijfel over de af te nemen materialen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog (tel 74339).

Afleveradres materialen uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht, Medische Microbiologie
Loket 22, Huispostnummer G.04.427
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

BepalingT. whipplei PCR (bacteriespecifiek DNA voor T. whipplei)
TechniekPCR
IndicatieAantonen van specifiek T. whipplei DNA in materialen
Materiaalbiopt, liquor, (gewrichts)punctaten, sputum, faeces,  EDTA-volbloed
Benodigd volume- vast materiaal: tenminste 1 cm x 1 cm
- Vloeibaar (m.u.v. EDTA/liquor): tenminste 200 ul
- EDTA/liquor: tenminste 600 ul
Inzetdag- feces materiaal: driemaal per week
- EDTA/liquor: elke maandag (m.u.v. feestdagen)
- overige materialen: maandag t/m zaterdag
Uitslag bekend- EDTA/liquor: 6 dagen
- Alle overige materialen: 4 dagen
Resultaatpositief / negatief
Opmerkingen 
Informatie/contactAdministratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339


 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet