Terug

Voorbereiden

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u zich voorbereidt op een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek of voor een ziekenhuisopname.

Coronamaatregelen

Lees vóór uw bezoek onze coronamaatregelen.

Vragen beantwoorden voor bezoek

Het kan zijn dat u ongemerkt een bacterie bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Lees daarom de onderstaande vragen voor ieder ziekenhuis bezoek. Neem contact op met de polikliniek als u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden. 

  • Is bij u een ziekenhuisbacterie aangetoond (zoals MRSA, VRE, Acinetobacter, MRGNS of ESBL)?
  • Bent u de laatste twee maanden opgenomen geweest in een ander Nederlands ziekenhuis én was er op die afdeling een uitbraak met een ziekenhuisbacterie?
  • Bent u de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis of buitenlandse zorginstelling geweest voor opname, onderzoek of behandeling?
  • Woont u of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
  • Woont u bij of bent u verzorger van iemand bij wie de MRSA-bacterie is aangetoond?
  • Hebt u de afgelopen twee maanden gewoond in een opvang of instelling voor asielzoekers?