Terug

Veelgestelde vragen coronavirus

Algemene vragen

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over uw medische situatie? Neem dan contact op met uw behandelend arts via een e-consult in Mijn UMC Utrecht of telefonisch met de polikliniek/afdeling waar u onder behandeling bent. 

Uw afspraak in het UMC Utrecht

Gaat mijn afspraak door?

Omdat wij ook patiënten met het coronavirus opnemen, kunnen helaas niet alle geplande afspraken en behandelingen doorgaan op de manier die u van ons gewend bent. Spoedeisende zorg en behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden gaan door. 

Uw behandelend arts bekijkt wat passend is voor uw situatie. Waar mogelijk wordt uw afspraak in het ziekenhuis uitgesteld, of vervangen door een telefonisch consult, een videoconsult of een e-consult. U krijgt hierover persoonlijk bericht. Is uw afspraak uitgesteld en maakt u zich zorgen? Aarzel niet, maar neem contact op met de huisarts of met uw behandelend arts.

Let op! Hebt u griepachtige klachten?

Wij benaderen alle patiënten om te vragen of zij griepachtige klachten hebben, voordat zij een bezoek brengen aan het UMC Utrecht. Als de behandelend arts u wil zien, dan vragen wij u naar de speciaal ingerichte cohortpolikliniek te komen. Daarover krijgt u persoonlijk bericht.

Kijk voor de laatste informatie op: www.umcutrecht.nl/corona

Kan ik veilig het UMC Utrecht bezoeken?

Voor u en onze veiligheid nemen wij onder meer de volgende maatregelen:

 • Zorg voor patiënten met (verdenking op) coronavirus is gescheiden van andere patiënten;
 • Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen niet-medisch mondkapje te dragen;
 • Ook onze medewerkers en studenten dragen in de publieke ruimtes een mondkapje of een face shield. Bij zorg voor patiënten binnen de 1,5 meter dragen medewerkers altijd een medisch mondneusmasker en/of een face shield.
 • Uw afspraak is online of telefonisch, of in het ziekenhuis als het noodzakelijk is dat de arts u/uw  kind ziet;
 • Bezoek en begeleiding is beperkt; en
 • We houden ons aan de hygiëneregels en 1,5 meter afstand.

Moet ik een mondkapje meenemen naar / dragen in het UMC Utrecht? 

Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen naar het ziekenhuis en deze te dragen in de publieke ruimtes, zoals de hal en de wachtruimtes. Hebt u geen mondkapje bij u? Dan krijgt u een niet-medisch mondkapje bij de ingang. U hoeft geen mondkapje te dragen als u bent opgenomen in ons ziekenhuis. 

Ik ben op vakantie geweest in het buitenland waar code oranje/rood geldt en ik heb binnen 14 dagen een afspraak in het ziekenhuis. Wat nu?

Na terugkomst uit het buitenland, in een gebied waar code oranje of rood geldt, is het de bedoeling dat u 14 dagen in thuisisolatie gaat. Hebt u binnen die 14 dagen een afspraak in het ziekenhuis? Neem dan contact op met de polikliniek

Melding CoronaMelder app ontvangen? 

Voor patiënten, begeleiders of bezoekers die een melding hebben ontvangen van de CoronaMelder app, geldt het beleid van de overheid voor thuisquarantaine zoals dat in het UMC Utrecht ook wordt gehanteerd.  

Mondkapjes

Moet ik een mondkapje op in het UMC Utrecht?

Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen 'niet-medisch' mondkapje mee te nemen. Draag uw mondkapje bij binnenkomst en in al onze publieke ruimtes, zoals de hal en de wachtruimtes. Hebt u geen mondkapje bij u? Dan krijgt u een niet-medisch mondkapje bij de ingang. Wanneer u bent opgenomen op de verpleegafdeling in het UMC Utrecht hoeft u geen mondkapje te dragen.

Dragen jullie medewerkers altijd een mondkapje?

Onze medewerkers en studenten dragen in de publieke ruimtes een mondkapje of een face shield. Bij zorg voor patiënten binnen de 1,5 meter dragen medewerkers altijd een medisch mondneusmasker en/of een face shield. De bescherming mag af als men 1,5 meter van elkaar zit.

Geldt de mondkapjesplicht van de overheid (1 december 2020) ook voor het UMC Utrecht?

Nee, in het UMC Utrecht blijft het beleid hetzelfde (zie de twee vragen hierboven). De wettelijke plicht geldt niet voor zorginstellingen; zij mogen zich houden aan hun eigen beleid. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. Het UMC Utrecht volgt de landelijke richtlijnen en heeft goed doordachte  gedragsregels voor patiënten, bezoekers en medewerkers, ook voor wat betreft het dragen van een mondkapje.

Cohortpolikliniek

De cohortpolikliniek is een afgesloten gedeelte van onze polikliniek. Op de cohortpolikliniek zien we patiënten die besmet zijn met het coronavirus of die een verdenking hebben op besmetting. 

Cohortafdeling

Op de cohortafdeling verplegen wij alleen patiënten met (mogelijk) coronavirus. Zo blijft de zorg voor deze patiënten gescheiden van andere patiënten. 

Mijn naaste ligt op de cohortafdeling. Kan ik veilig op bezoek komen?

Wij verzorgen patiënten met coronavirus in isolatie (afzondering).  Verder nemen wij de volgende extra maatregelen:

 • U meldt zich eerst bij de verpleegbalie op de afdeling. De verpleegkundige geeft u informatie over de maatregelen. 
 • U krijgt een nieuw, medisch mondkapje op de cohortafdeling.
 • U wast en desinfecteert uw handen als u de kamer binnengaat en weer verlaat. Als u dat prettig vindt, mag u handschoenen dragen. 
 • Patiënten blijven op hun kamer, tenzij voor onderzoek of behandeling noodzakelijk. Bij verplaatsen dragen patiënten een medisch mondkapje en wassen en desinfecteren hun handen. 

Verder gelden in het hele ziekenhuis maatregelen om de omgeving voor u en voor ons zo veilig mogelijk te houden.

Zorg voor patiënten met kanker

Als patiënt met kanker hebt u mogelijk vragen over uw behandeling en wat het coronavirus voor u betekent. Wij doen er alles aan om u goed en veilig door deze periode heen te helpen. We willen de risico’s van het coronavirus beperken én blijven daarnaast de kanker zo optimaal mogelijk behandelen. Klik hier om te lezen wat dit voor u betekent. 

Bloedprikken in het UMC Utrecht

Avondprikpoli locatie UMC en WKZ gesloten

De avondprikpoli op locatie UMC (maandagavond) en locatie WKZ (dinsdagavond) is voorlopig gesloten. Patiënten kunnen overdag terecht om bloed te prikken. 

Kan ik gewoon komen bloedprikken in het UMC Utrecht?

Ja, dat kan, maar als er geen spoed is, dan vragen wij u om niet naar het UMC Utrecht te komen. Misschien kunt u in overleg met uw behandelend arts ook bloedprikken in uw eigen buurt.  Uw huisarts kan u vertellen waar de prikposten zijn. Houd er dan wel rekening mee dat het langer duurt voordat de uitslagen bij ons bekend zijn. Komt u toch bloedprikken in het UMC Utrecht? Houd dan rekening met het volgende:

 • Hebt u luchtwegklachten? Meld dit dan bij de hoofdingang. U krijgt dan een mondkapje van ons.
 • Kom bij voorkeur op rustige tijden: tussen 11.00 en 13.00 uur of na 15.00 uur. 

Patiënten met coronavirus

Waarom testen jullie patiënten op het coronavirus (COVID-19)?

Hoe sneller we dit coronavirus (COVID-19) vaststellen bij een patiënt, hoe beter we verspreiding kunnen voorkomen. Patiënten met griepverschijnselen worden uit voorzorg ook getest op een groot aantal virussen. En nu dus uit voorzorg ook op het coronavirus. 

Hoe wordt die test afgenomen?

Er wordt meteen wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen. Op basis daarvan kan worden bepaald of het coronavirus (COVID-19) aanwezig is. In deze flyer ziet u stapsgewijs hoe dit werkt.

Welke patiënten testen jullie op het coronavirus (COVID-19)?

Als patiënten met griepverschijnselen naar het UMC Utrecht verwezen zijn, worden ze ook getest op het coronavirus.

Wat gebeurt er met patiënten die het coronavirus (COVID-19) hebben?

Als er geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, dan gaat de patiënt naar huis en gaat daar in overleg met de GGD in thuisisolatie.

Is er een ziekenhuisopname nodig, dan wordt de patiënt in isolatie verpleegd. Dat betekent dat deze patiënt in een aparte isolatiekamer ligt. Zorgverleners dragen speciale kleding, handschoenen, een spatbril en een mondkapje. Deze kleding gooien ze na ieder bezoek aan een besmette patiënt weg. 

Als er een patiënt met het coronavirus (COVID-19) wordt opgenomen, kan ik dan ook ziek worden?

Het virus kan zich niet zo snel via de lucht verspreiden (ook niet via de airco). Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.

Een patiënt met het coronavirus (COVID-19) wordt in isolatie verpleegd. Zorgverleners dragen speciale kleding, handschoenen, een spatbril en een mondkapje. Deze kleding gooien ze na ieder bezoek aan een besmette patiënt weg.

Patiënten met verminderde afweer

We begrijpen dat u zich zorgen maakt. Ook al is het nog niet aangetoond denken we dat personen met een verminderde afweer een iets groter risico hebben op een ernstiger beloop van het nieuwe coronavirus. Daarom is het van belang dat u de voorzorgsmaatregelen zoals geadviseerd door het RIVM goed opvolgt. Omdat inzichten snel veranderen raden wij u aan de website van het RIVM regelmatig te raadplegen.

Is er een speciaal advies voor patiënten met verminderde afweer?

Er zijn op dit moment geen strengere adviezen ter bescherming van volwassen of kinderen verminderde afweer door orgaan- of stamceltransplantatie, HIV, een aangeboren afweerstoornis (PID), chemotherapie of afweeronderdrukkende therapie. Wel raden we u net zozeer als gezonde personen aan onderstaande hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • houd 1,5 meter afstand
 • draag uw eigen niet-medische mondkapje als u naar ons ziekenhuis komt (als u griepachtige klachten hebt, wordt dit bij de ingang omgewisseld naar een medisch mondkapje)
 • was regelmatig uw handen
 • hoest en nies in uw elleboogholte
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen meer
 • raak uw gezicht niet aan (ogen, neus, mond)

Ik heb luchtwegklachten en/of koorts en een verminderde afweer. Wat moet ik doen?

Hebt u luchtwegklachten of koorts? Dan is het advies te handelen zoals u bij elke andere (luchtweg)infectie zou doen en zo nodig telefonisch contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. Hij/zij overlegt met u wat de vervolgstappen zijn.

Ik heb luchtwegklachten en/of koorts. Kan ik gewoon naar mijn afspraken/behandelingen komen in het UMC Utrecht?

Een deel van de afspraken wordt verplaatst of vervangen door een telefonisch consult. Medisch urgente zorg gaat altijd door. U moet hiervoor contact opnemen met de polikliniek. Uw behandelend arts kan dan bepalen of een telefonisch consult mogelijk is of dat u gezien moet worden op de cohort polikliniek.

Bezoek dagbehandeling chemotherapie of immuunglobuline suppletie

Deze behandeling gaat door via uw dagbehandeling. Hebt u luchtwegklachten en/of koorts? Neem dan eerst telefonisch contact op met uw dagbehandeling. 

Kan ik besmet raken met het coronavirus (COVID-19) via bloed, immuunglobuline en plasmaproducten?

Er is geen risico op overdracht van het coronavirus via bloed, immunoglobuline en plasma producten.

Kan/moet ik mijn medicijnen blijven gebruiken?

Het is belangrijk dat u uw medicatie zeker op dit moment goed blijft gebruiken. Zorg dat u op tijd nieuwe medicatie in huis hebt en uw recept op tijd hebt aangevraagd.